Teknik

Lær os at kende

Forretningsområdet EKJ Teknik dækker over faggrupper som el, vvs, ventilation, afløb og bygningsautomation. EKJ Teknik udfører projekter, som kræver en høj grad af teknisk specialisering indenfor det enkelte fag og samtidigt et tværfagligt mindset, så vores forskellige fag bliver forenet på bedste vis i projekterne.

Et godt eksempel på tværfaglig rådgivning er Kemi- teknik i DTU’s bygninger 228 og 229, hvor EKJ har været projekteringsleder indenfor konstruktioner, vvs, el og brandsikringer. Projektet krævede en opgradering og ikke mindst lovliggørelse af alle installationer, ligesom vi arbejdede med arbejdsmiljø og sikkerhed i forsøgshaller, laboratorier og værksteder. Formålet var at forbedre brugernes arbejdsmiljø væsentligt. Alle forhold, der indebar opbevaring af gasser og ATEX-klassifikationer, skulle opdateres til de gældende myndighedskrav. Læs også om det vellykkede projekt ‘Bygning 116’.

Certificeringer og livscyklusanalyser

EKJ har derudover rådgivet om føringsveje og indstøbninger i særlige montagevenlige elementløsninger samt undersøgelse af eksisterende bygninger for minimering af energiforbruget og levetidsbestemmelser. Vi arbejder aktivt med bygningscertificeringer som DGNB, hvor vi sammen med både arkitekter og udførende entreprenører i fællesskab stiler mod at skabe et så optimalt byggeri som muligt. Et eksempel er DTU Skylab, der har fået både Guld og Diamant. Et andet eksempel er vores grønne strøg i Tivoli Kongrescenter og parkeringshuset ved Tivoli Hotel. I dag er hotellet Green Key-certificeret, herunder er alle vinduer med tre-lags energiruder med solafskærmende effekt i alle værelser for at nedbringe behovet for opvarmning og køling. Køleeffekten tilvejebringes ved overskud fra elproduktion, da byggeriet er tilsluttet fjernkølecentral ved Kgs. Nytorv.

Vi hjælper med at lave livscyklusanalyser (LCA) og bydelscertificeringer ved byudviklingsprojekter. Vi er desuden med på et renoveringsprojekt på Risø Campus, hvor vi tester den frivillige bæredygtighedsklasse som led i udviklingen af en national strategi for bæredygtigt byggeri. Med den stigende opmærksomhed på FN’s 17 verdensmål ved vi, at der vil være brug for kvalificeret rådgivning på området i årene, der kommer.

Segmenter

Har du nogle spørgsmål?

Jon Gjørlund
JGJ@ekj.dk