Teknik

Forretningsområdet EKJ Teknik er resultatet af en tværfaglig sammenlægning af vores installations- tunge faggrupper som el, VVS, ventilation, afløb og bygningsautomation, der binder det hele sammen. EKJ Teknik udfører projekter, som kræver en høj grad af teknisk specialisering indenfor det enkelte fag og samtidigt et tværfagligt mindset, så vores forskellige tekniske fag bliver forenet på bedste vis.

For at hjælpe til med projektering og dimensionering, anvender vi forskellige softwarepakker til visualisering og intern koordination mellem egne og eksterne faggrupper som fx konstruktioner, arkitektarbejder og lysdesig- nere. Et andet stort område er commissioning (Cx), som handler om forebyggende kontroller i projekte- ring og udførelse.

På hjemmebane hos DTU

Et godt eksempel på tværfaglig installationstung råd- givning er Kemiteknik i DTU’s bygninger 228 og 229, hvor EKJ har været projekteringsleder indenfor kon- struktioner, vvs, el og brandsikringer. Projektet kræve- de en opgradering og ikke mindst lovliggørelse af alle installationer, ligesom vi arbejdede med arbejdsmiljø og sikkerhed i forsøgshaller, laboratorier og værkste- der. Formålet var at forbedre brugernes arbejdsmiljø væsentligt. Alle forhold, der indebar opbevaring af gasser og ATEX-klassifikat oner, skulle opgraderes til efterlevelse af gældende myndighedskrav.

EKJ har derudover rådgivet om føringsveje og ind- støbninger i særlige montagevenlige elementløsninger, ligesom undersøgelse af eksisterende bygninger for minimering af energiforbruget og levetidsbestem- melser. Vi arbejder aktivt med bygningscertificeringer som DGNB, hvor vi sammen med både arkitekter og udførende entreprenører i fællesskab stiler mod at skabe et så optimalt byggeri som muligt. Et eksempel er vores grønne strøg i Tivoli Kongrescenter og par- keringshuset ved Tivoli Hotel. I dag er hotellet Green Key certificeret, herunder er alle vinduer med 3-lags energiruder med solafskærmende effekt i alle værel- ser, for hermed at nedbringe behovet for opvarmning og køling. Køleeffekten tilvejebringes ved overskud fra elproduktion, idet byggeriet er tilsluttet fjernkølecen- tral ved Kgs. Nytorv.

Segmenter

Har du nogle spørgsmål?

KIN

Kim Ingvorsen
KIN@ekj.dk