Veje og Stier

EKJ har mangeårig erfaring med rådgivning inden for planlægning, projektering af og tilsyn med pladser, stier, veje og vejanlæg

Vi søger altid tidligt i projektforløbet, at opnå fælles forståelse med vores kunde af opgavens kvalitet, omfang, frister og økonomi. Herefter ser vi det som vores vigtigste opgave, at nå projektets mål inden for de aftalte rammer.

Med basis i kendte og gennemprøvede metoder og løsninger, udarbejder vi gennemtænkte vejprojekter, der tilgodeser de trafikale behov, der er tilpasset omgivelserne med en høj grad af trafiksikkerhed og tilgængelighed. Det opnår vi blandt andet gennem optimal geometriskudformning, fornuftig opbygning af belægninger, design af belysning og udformning af skilte og afmærkning.

Vi tilbyder ydelser indenfor:

  • Trafikplanlægning
  • Skitseprojektering
  • Geometrisk design
  • Belægningsdimensionering
  • Jordberegning og disponering
  • Udbud og kontrahering
  • Trafikafvikling
  • Byggeledelse og fagtilsyn
  • Drift og vedligehold – herunder vejsyn og tilstandsvurdering
Anlægskonstruktioner

Kontakt

Natalia Borch Nielsen

Diplomingeniør, Miljø og Klima
Tlf: (+45) 25 74 66 27
Mail: nbn@ekj.dk

Projekter

Se hvilke projekter hvor vi har udført veje og stier