Miljø, Vej og Klima

I det tværfaglige forretningsområde Miljø, Vej & Klima er vi stolte af, at vi har foretaget miljørådgivning på både store og små projekter i over 30 år. Det startede med projekter som fx Sundby Gasværk, Østre Gasværk og Valby Gasværk – tre meget forurenede grunde, som vi har hjulpet med at få renset tilstrækkeligt til, at de nu kan anvendes sikkert. Siden kom Red Molen, Frihedsmuseet og Statens Naturhistoriske Museum, hvor vi har haft nøgleroller indenfor miljøområdet, ligesom vi senest har kortlagt de anvendelige ressourcer for ATP Ejendomme på projektet Jagtvej 169, så ejendommens byggematerialer blev genbrugt og videresolgt inden nedrivning. På Metro Cityringen var opgaverne både at varetage myndighedsforhold indenfor miljøområdet, men også at rådgive omkring trafikomlægninger og godkendelser.

Vi hjælper også vores kunder med vejprojektering, afvanding og LAR-løsninger og har bl.a. stået for genopretningsprojekter i Københavns Kommune, omlægninger på DTU i relation til Letbanen samt dimensionering af afvanding og belægninger på Mozarts Plads ved den nye metrostation.

Bred vifte af miljøydelser

Med baggrund i den stigende opmærksomhed på bæredygtige løsninger og FN’s 17 verdensmål har vi også på dette område styrket vores kompetencer. Klimatilpasning og livscyklusanalyser (LCA) er også kommet ind som et væsentligt fagområde med udarbejdelse af regnskaber for byggeprojekter og virksomheder. Vi hjælper også med DGNB-certificering af nye byggerier. Vores mange år i branchen har rustet os med en solid erfaring med miljørådgivning, hvor vi spænder bredt over en række ydelser som bl.a. jord- og grundvandsforurening, miljøtilsyn, ressourcekortlægning, klimatilpasningsydelser, undersøgelser af skadelige stoffer i byggematerialer (miljøsanering) foruden arbejdsmiljø på byggepladsen samt miljøledelse. Vi sender det bedst egnede team til den enkelte opgave. Vores teams består af erfarne og dygtige teknikere og AC-medarbejdere, som alle er rutinerede i at besigtige byggepladser og udføre tilsyn og har en tværfaglig tilgang til opgaverne.

Vores tilgang

Kommunikation og god projektledelse er essentielt for det gode samarbejde. Derfor arbejder vi dedikeret på at etablere og vedligeholde den gode kontakt til entreprenører og myndigheder, så projektet kan forløbe så gnidningsfrit som muligt. Vi er klar til at håndtere udfordringer, når de opstår, ligesom vi lærer undervejs og indarbejder og deler vores nye erfaringer i projekterne.

Cases

Har du nogle spørgsmål?

Kontakt

Forretningschef Miljø, Vej og Klima, Christina Lindskov
cli@ekj.dk