Teknisk Due Diligence

Hos EKJ tilbyder vi rådgivning inden for teknisk due diligence, fordi vi ved, hvilken værdi det giver kunden. Med dette værktøj gør vi det klart, hvad du får, når du køber en ejendom. Vi har i mange år arbejdet med TDD, og der er også fordele i rådgivningen set fra sælgers side.

Ejendomsinvestering er noget de fleste i dag kommer til at indgå i på et tidspunkt i deres liv. Dog er der visse forholdsregler du skal tage, før du indgår heri. Det er vigtigt at skabe et overblik over stand samt muligheder og udfordringer ejendommen står overfor, og dermed, hvad du har i vente ved investering i ejendommen. Med TDD tager vi et særligt udgangspunkt i de økonomiske tiltag, der vil følge efter købet.

Selvom hver TDD vurdering er forskellige fra den sidste, er det stadig mange af de samme spørgsmål vi får besvaret hver gang. Vores kunder er oftest interesseret i følgende:

  • Hvilke vedligeholdelsestiltag er påkrævet om 5, 10, 25 og 50 år frem, og hvad vil prisen være?
  • Hvilken energimærkning har ejendommen, hvilke muligheder er der for at opgradere, og hvad koster det?
  • Hvordan er indeklimaet, og hvilke muligheder er der for eventuelle forbedringer?
  • Er der i ejendommen indbygget miljøfarlige stoffer, som senere kan betyde meget store omkostninger, når de skal fjernes?
  • Vil ombygninger i ejendommen medføre fordyrelse af omkostningerne som følge af relativt svære konstruktive ændringer i det bærende system?

Teknisk Due Diligence er en klar værdi for både sælger og køber

Som nævnt tidligere er teknisk due diligence en gevinst at hente for både køber og sælger. Nogle af ovenstående spørgsmål kan nemlig være essentielle for, om underskriften bliver sat på købskontrakten. På sælgers side er det lidt anderledes. Når du får sat billede og tal på ejendommens muligheder, står du også stærkere i forhandlingerne, og dermed den samlede salgsproces.

Vores rådgivning kan altså give dig en fordel, uanset om du er på købers eller sælgers side. Derudover tilbyder vi også at arbejde på store som små ejendomme, og vi tager udgangspunkt i kundens ønsker og behov – altid. Meget er forskelligt fra sag til sag, og derfor tager vi den personlige dialog seriøst.

Kontakt

Hans Juul Jensen

Forretningschef, Byggeri

Tlf: (+45) 29 40 32 83
Mail: hjj@ekj.dk

Projekter

Se hvilke projekter hvor vi har udført teknisk due diligence