Ejerskab

EKJ Fonden

EKJ er ejet af EKJ Fonden og en række medarbejdere. Fonden blev etableret i 1984 for at sikre et solidt økonomisk fundament under EKJ og et stærkt fremtidsfokus.

EKJ blev grundlagt som en enkeltmandsvirksomhed i 1961. I 1978 har EKJ dog en størrelse og karakter, der gør det naturligt at omdanne virksomheden til et aktieselskab.

I 1984 stifter de fire daværende ejere EKJ Fonden som led i et generationsskifte, og i dag ejer fonden 82% af EKJ, mens ledere og medarbejdere ejer de øvrige aktier.

Formålet med fonden er bl.a. at:

 • Erhverve og besidde aktier i EKJ, og give ledere og medarbejdere mulighed for økonomisk medejerskab.
 • Muliggøre investeringer, der kan konsolidere, udbygge og udbrede kendskabet til EKJ
 • Virke til at sikre EKJ’s fremtid og i sidste instans sikre, at EKJ til hver en tid har en betryggende ledelse.
 • Yde støtte og bidrag til efteruddannelse af medarbejdere, der er eller har været knyttet til EKJ.

EKJ Fonden henholder sig til Anbefalingerne for God Fondsledelse, der senest blev opdateret i 2020. Læs mere om vores Fondsledelse herunder.

Fondens bestyrelse i perioden 01.01.2023 – 31.12.2023

Jørgen Nielsen

Født i 1952
Fondsformand
Tidligere adm. direktør for EKJ
I dag tilknyttet EKJ som seniorkonsulent
På valg i 2025

Sune Borch Hansen

Født i 1972
Statsautoriseret revisor og partner i Implement Group
Uafhængigt medlem i Fondsbestyrelsen
På valg i 2025

Jon T. Simonsen

Født i 1960
Projektchef i EKJ A/S og mindretalsaktionær
Tidligere sektordirektør i EKJ A/S
På valg i 2027

Jørgen Lose Hee

Født i 1942
En af de fire oprindelige stiftere af EKJ Fonden
Næstformand i Fonden og uafhængigt medlem i Fondsbestyrelsen
Tidligere afdelingsleder i EKJ
På valg i 2026

Elise Heien

Født i 1954
Tidligere HR- og økonomichef i EKJ A/S
I dag tilknyttet EKJ som seniorkonsulent
På valg i 2026

Finn Oemig

Født i 1955
Fagchef og seniorkonsulent i EKJ, hvor han også er mindretalsaktionær
Tidligere afdelingsleder i Miljøafdelingen i EKJ A/S
På valg i 2026

Steen Kronborg Nielsen

Født i 1963
Adm. direktør i Broconsult og generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem i EKJ A/S
Mindretalsaktionær i EKJ A/S
Medlem af Advisory Board hos Teknologisk Institut
På valg i 2027

Uddelingspolitik

Sådan bevilger EKJ Fonden støtte

EKJ Fonden bevilliger støtte indenfor fire overordnede kategorier. Det er fondsbestyrelsen, der beslutter omfanget og fordelingen mellem de enkelte hovedkategorier. Årets uddelinger fremgår af årsregnskabet.

De fire hovedkategorier:

 1. Støtte til fremtidssikring af EKJ
  Det kan f.eks. være støtte til initiativer, som EKJ’s ledelse vedtager for at fremme og udbygge EKJ’s virksomhed, kapacitet og kompetencer.
 2. Støtte til tidligere og nuværende medarbejdere
  Det kan f.eks. være støtte til videreuddannelse, der er i EKJ’s interesse, støtte til sport eller andre fælles aktiviteter, der kan styrke sammenholdet i EKJ eller støtte til medarbejdere i forbindelse med ulykke, sygdom eller andre udfordrende tider.
 3. PR for EKJ
  Støtte til markedsføring af EKJ, der skal udbrede kendskabet til EKJ og løfte EKJ’s anseelse såvel internt som eksternt.
 4. Sponsorater og donationer
  Som en mellemstor virksomhed er det væsentligt for EKJ at tage et samfundsansvar og gøre en forskel i verden. Derfor yder EKJ Fonden donationer til EKJ, så virksomheden fast kan støtte en række organisationer og indsamlinger. Det omfatter bl.a. Ingeniører Uden Grænser, Røde Kors, Danske Hospitalsklovne og Danmarksindsamlingen.

Seneste regnskab for fonden

Vi er glade for at præsentere fondens seneste regnskab, der giver dig et omfattende indblik i vores økonomiske præstationer og finansielle sundhed. Regnskabet inkluderer vigtige oplysninger som omsætning, bruttofortjeneste, driftsomkostninger, nettoresultat og nøgletal, der giver et detaljeret billede af vores indtjeningsevne og rentabilitet.

Derudover viser regnskabet også vores aktiver, passiver og egenkapital, hvilket giver dig indsigt i vores finansielle stilling og evne til at opfylde vores forpligtelser.

Fondsledelse