Energioptimering og indeklima

Hos EKJ har vi stor erfaring med at minimere bygningers energiforbrug og samtidig sikre et sundt indeklima, som er rart at være i. Det gælder både, når vi renoverer eksisterende bygninger og hjælper vores kunder med at bygge nyt. Og når der skal etableres bygninger med særlige behov til indeklimaet – som fx laboratorier og museer, hvor der er særlige krav ift. temperatur, luftfugtighed og luftskifte.

Der er særligt tre fokusområder, vi stiller skarpt på, når vi skal optimere energiforbrug og indeklima:

  • Bygningsudformning
  • Materiale- og facadevalg
  • Tekniske installationer

Bygningsudformning

Energiforbrug og indeklima skal tænkes ind fra starten af byggeprojektet for at få det bedste resultat. Her samarbejder vi tæt med arkitekterne for at optimere bygningens passive løsninger, hvor det bl.a. skal overvejes, hvordan man balancerer brugen af solens lys og varme, så man minimerer energiforbruget, får tilpas med dagslys og undgår overophedning.

Facade- og materialevalg

Vi har stor erfaring med at rådgive i de mest miljøvenlige materialevalg set ud fra både bygningens og brugernes perspektiv – bl.a. via fra vores erfaring med udviklingen af den frivillige bæredygtighedsklasse. Her ser vi ikke kun på, hvordan materialet påvirket energiforbruget, men på hele materialets livscyklus fra vugge til grav. Og én ting er energiforbruget, noget andet er, hvordan materialerne påvirker luften, akustikken og brugernes generelle velvære, og det er lige så vigtige overvejelser at gøre sig.

Tekniske installationer

Varmer man bedst bygningen op med radiatorer eller gulvvarme? Skal bygningen bruge energi på at ventilere hele bygningen, eller kun de luftlag, hvor vi opholder os? Og hvordan kan vi sikre en optimal balance mellem lysindfald og varmetilskud til bygningen? Bygningens tekniske installationer har afgørende indflydelse på både energiforbruget og det gode indeklima, og EKJ anvender den nyeste teknologi og værktøjer for at skabe sunde boliger med fokus på godt indeklima.

Energioptimering

Vores ydelser omfatter:

  • Projektering af de tekniske installationer sker med fokus på opnåelse af energioptimering og godt indeklima.
  • Totaløkonomiske vurderinger omkring energiomkostninger på valg af tekniske løsninger, renovering af facade eller ældre installationer.
  • Indeklimasimuleringer: Bsim, IESVE, CFD
  • Lysberegninger
  • Energirammeberegninger

Kontakt

Morten Zimmermann

Innovationschef, VVS-afdelingen
Tlf: (+45) 20 27 83 94
Mail: mzi@ekj.dk

Projekter

Se eksempler på projekter hvor vi har udført energioptimering