Vores historie

EKJ er en rådgivende ingeniørvirksomhed med stærke grundværdier. Kvalitet gennem engagement er de ord, som vi har arbejdet ud fra, siden virksomheden blev grundlagt i 1961 af Erik K. Jørgensen. Det hele startede med en afgørende opgave for det ikoniske Bella Center tilbage i 60’erne.  I en hidsig kamp mod deadlines, sløve håndværkere og sågar granater bliver Bella Centeret bygget op på rekordtid og til det aftalte budget.

Siden er mange projekter kommet til. Vi holder fast i vores grundværdier og motivationen for at gøre en forskel for vores kunder, når vi rådgiver dem. Vi følger med tidens strømninger og er nysgerrige, når vi kan se, at vi skal blive endnu bedre. Vores medarbejdere fortæller, at det er vores spændende projekter, det særlige uformelle EKJ-fællesskab og den korte vej fra idé til handling, der gør EKJ til en særlig arbejdsplads. Det gør os stolte.

På billedet til højre ses vores kollega Mikkel Skipper og vores spændende projekt Statens Naturhistoriske Museum.

Foto. DroneRune/Rune Johansen.

Hør vores podcast-serie

Vi kan anbefale, at du lytter til vores podcast-serie i tre afsnit.  Hør bl.a. hvordan en lille enkeltmandsvirksomhed med bare to ansatte vokser til ca. 240 medarbejdere og tre datterselskaber. Vi tager dig med på en rejse gennem virksomhedens tidlige dage frem til den virksomhed, som EKJ er i dag. Vi taler om det fundament, som vi bygger på igennem mere end 60 år, vores værdier samt nogle af de spændende projekter, som vores medarbejdere har været optagede af. Vi kigger også lidt i krystalkuglen, når det gælder fremtidens EKJ. Og selvfølgelig er det vores medarbejdere, der fortæller historien.

Find podcasten Kvalitet gennem Engagement her på siden eller  via din foretrukne podcasttjeneste.

2020'erne

Offentlige såvel som private bygherrer bliver glædeligt mere opmærksomme på at få bæredygtighed i form af bl.a. FN’s verdensmål og DGNB-kriterier indarbejdet i projekterne, og det stiller krav til vores rådgivning. Eksempler på dette er DTU Skylab, Karen Blixens Plads, ligesom også Urbanplanen, Amager, har stærke visioner, hvor bl.a. social bæredygtighed og klimatilpasning af området går hånd i hånd. På Syddansk Universitet går det kommende Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet efter en DGNB Guld certificering, hvilket initierer at bygningens passive dele bliver en aktiv del af løsningen på klimareguleringen. Samtidig er det en klar vision for at integrere natur og bygning på en nytænkende måde. Andre projekter som fx Frihedsmuseet, Naturhistorisk Museum og Budolfi Plads i Aalborg er eksempler på, hvordan vi sammen med dedikerede projektteams får renoveret og genskabt vigtige kulturhistoriske rammer med nænsomhed og nytænkning i udførelsen.

2010'erne

I 2011 færdiggøres tilbygningen af et nyt moderne hotel, Bella Sky, som på det tidspunkt er Nordens største hotel. Bella Sky er blot et af mange spændende hotelbyggerier, som EKJ er optaget af i denne tid. Vi har fået et frugtbart samarbejde i stand med Arp Hansen Hotel Group og Arpe & Kjeldsholm med hotelprojekter som Tivoli Hotel og Kongrescenter, Steelhouse og Wakeup. Udover hotelbyggerier byder årtiet også på store anlægsprojekter for det offentlige: Højhastighedsbanen København-Ringsted, tunnel- og bro-opgaver og ikke mindst Metro Cityringen, som færdiggøres i 2019. Der er også stor involvering i hospitalsbyggerier med Nyt OUH- og SUND-projektet, som det mest iøjnefaldende. Det er også indenfor dette årti, at EKJ i slutningen af perioden bliver et landsdækkende firma med kontorer i Odense, Viborg, Aalborg og Aarhus og etablerer et nyt datterselskab i Bulgarien.

I starten af årtiet opkøber EKJ virksomheden Broconsult og ved udgangen af årtiet opkøbes Kolding-virksomheden Bossen & Hansen. Begge firmaer fortsætter som selvstændige datterselskaber. Siden er Aarhusvirksomheden Tri-Consult kommet til. I 2019 fratræder Jørgen Nielsen som adm. direktør og giver stafetten videre til vores nuværende direktør, Henrik Juul Sørensen.

2000'erne

Bæredygtighed og langtidsholdbarhed begynder at fylde mere i projekterne. Det opleves bl.a. ved, at offentlige og private bygherrer og udviklere begynder at prioritere at bevare eksisterende historiske bygninger ved at ombygge dem til nutidige formål i stedet for rive ned og bygge nyt. Det er både KUA og Arkitektskolen på Holmen eksempler på. Metro-byggeriet og terrorsikring af Unicefs daværende bygning i Nordhavn er også blandt de opgaver, der finder vej til EKJ, ligesom Medborgerhuset på Islandsbrygge, et testhus for Hempel, Hotel Nyhavn 71 og igen en stor opgave fra Bella Centeret, der skal have opført 4.000 kvm auditoriebygning med foyerområde og tilhørende forhal.

Finanskrisen rammer hårdt i 2007 og boblen på boligmarkedet springer. Det påvirker også bygge- og anlægsbranchen, hvor konsolideringen i ingeniørbranchen tager yderligere fart. EKJ påvirkes heldigvis ikke negativt, da vores involvering i boligbyggeri ikke var markant i perioden. I 2003 fratræder Henning Puggaard som direktør og giver stafetten videre til Jørgen Nielsen. EKJ beskæftiger på dette tidspunkt 110 medarbejdere.

1990'erne

I 90’erne kommer der for alvor gang arbejdet for det offentlige. Nye udbudsregler gør, at EKJ har en god chance for at komme ind på markeder, som før virkede lukkede. EKJ vinder en lang række store opgaver. Her kan nævnes en vigtig rammeaftale for Københavns Universitet samt rådgivningsopgaver for Ingeniørhøjskolen i Ballerup (DTU), Herlev Bymidte, Galopbanen, A/B Sundevedsgade, Ordruplund Plejehjem og ikke mindst den 33.000 kvm store Terminal 3 – sammenbygningen af lufthavnsterminal og jernbanestationen i Københavns Lufthavn i 1995.

De mange store opgaver betyder, at EKJ når målsætningen om 100 medarbejdere ved årtusindeskiftet fra 50 ansatte ti år tidligere. EKJ hjælper også med en række komplicerede miljø- og afværgeprojekter for bl.a. Københavns Kommune.

1980'erne

Fattig-80’erne rammer mange hårdt. Også bygge- og anlægsbranchen. Der er ikke opgaver nok, og mange medarbejdere frygter for deres fremtid. Samtidigt åbner der sig en gylden mulighed i form af byfornyelse og fjernvarmekonverteringer i København og på Frederiksberg, og EKJ-medarbejdere begynder at ringe kold kanvas til boligforeningerne for at sikre firmaets beskæftigelse. Det betaler sig. Byfornyelses- og fjernvarmeopgaverne, der bliver landet i denne periode, varer næsten et årti og bliver en god forretning for EKJ. På listen over referencer kan desuden skrives istandsættelse af københavnske karréer i bl.a. Istedgade, Birkegade, Thorsgade, Valdemarsgade, Peblinge Dosseringen og Nørrebrogade.

Det er også i denne tid, at EKJ opretter sin Miljøafdeling, og i 1984 stiftes, EKJ Fonden der skal sikre firmaets økonomiske robusthed, så EKJ kan blive på egne hænder. Der startes også nogle opgaver op i udlandet, hvor EKJ bistår en dansk entreprenør med projekteringen af et større boligbyggeri i Algier.

Henning Puggaard overtager direktørstafetten fra Erik K. Jørgensen i 1985.

1970'erne

Gode kunderelationer og udlevede firmaværdier som ”kvalitet, engagement og service” betaler sig. I slutningen af perioden omdannes EKJ til et aktieselskab med fire ejere. Udover Erik K. Jørgensen, er det Henning Puggaard, Niels Erik Tanholdt samt Jørgen Hee, der udgør ejerkredsen. Samtidig starter nye projekter så småt op, da Kommunedata ønsker at etablere sig med nye datacentraler i Odense og Ballerup. Opgaverne for bl.a. Bella Centeret, der nu er rykket til Vestamager, bliver ved med at flyde ind i firmaet, og der bygges heftigt til opgaveporteføljen i denne tid.
I 1978 skal der laves Bella Center International House – en kontorbygning på 55.000 kvm, ligesom Vigsø Feriecenter skal i gang med sin anden etape og Farum Bytorv opføres. Politistation Bellahøj på 8.800 kvm skal have projekteret VVS. Der begynder at blive travlt i det lille firma, og der bliver flere og flere kollegaer på kontoret i Kronprinsessegade i København.

På fotoet ses byggeriet af Bella Center på Amager. I billedets højre side kan man skimte centerhallen med de store glaspartier. Hullet i jorden til venstre i billedet er starten på det, der siden blev til hotellet Bella Sky.

1960'erne

EKJ grundlægges i 1961 af civilingeniør Erik K. Jørgensen. Frem til 1978 hvor firmaet omdannes til aktieselskab, er virksomheden en lille enkeltmandsvirksomhed med under 30 medarbejdere. En dag kommer opgaven med det første Bella Center i hus. Det skal siden vise sig at blive ganske afgørende for firmaets vækst. Bygningen på 33.000 kvm i det nuværende Grøndal Multicenter fungerer både til store udstillinger, kongresser og kurser frem til 1975, hvor det nye Bella Center står klar.

Gammel Køge Landevej 384, Nærum Almindelige Boligforening, AB-Hallen, SAS-Catering svømmehallen på Hotel Marienlyst i Helsingør, Vigsø Feriecenter samt Geoteknisk Institut i Lyngby er blandt opgaverne i denne tid.

Mød firmaets stifter Erik K. Jørgensen i videoen.