VVM

Hos EKJ rådgiver vi indenfor områderne VVM-redegørelser og miljøvurderinger. Det gør vi af den simple årsag, at det er et uundgåeligt punkt i de fleste anlægs- og byggeprojekter.

Hvis et projekt står til at lave større eller mindre påvirkning på miljøet, nært som fjernt, skal projektet gennemgå en såkaldt VVM-proces. Særligt, hvis det har karakter af infrastrukturanlæg. De store anlægsprojekter er omfattet af en egentlig VVM-redegørelse, hvorimod de mindre projekter blot kræver en VVM-screening. Det handler kort sagt om at være bevidst om de miljøpåvirkninger, som et projekt har under både anlægget og driften.

I undersøgelsen indgår følgende områder:

 • Naturområder
 • Flora og fauna
 • Forurening
 • Grundvand
 • Overfladevand
 • Klima
 • Jordforurening
 • Trafikforhold
 • Støj og vibrationer
 • Luftforureninger til skyggeeffekter
 • Socioøkonomi
 • Kulturarv

Vores mange samarbejder med offentlige myndigheder har givet os et stort kendskab til procedurerne herved, hvilket giver os en erfaring med procesfacilitering, som vores kunder er glade for.

En VVM-vurdering kan være en lang proces, hvorfor det er vigtigt at skabe overblik og planlægge prioriteterne fra de indledende faser af projektet. Det gælder ved både VVM-redegørelser og -screeninger. Vi tilbyder rådgivning til både offentlige og private kunder med fokus på et tværfagligt samarbejde internt og eksternt og med fokus på vores kunders behov og forventninger.

For os som rådgivere ligger det vores hjerte nær at gøre, hvad vi kan for at mindske projekters negative påvirkning af miljøet. Det gør vi gennem eksempelvis miljøtekniske løsninger, som i sidste ende kan måles på de miljøvurderinger, der tages undervejs i projektet.

VVM-redegørelser og miljøvurderinger

Vil du vide mere?

Finn Oemig

Fagchef, Miljøafdelingen
Tlf: (+45) 25 20 88 93
Mail: foe@ekj.dk

Projekter

Se eksempler på projekter hvor vi har udført VVM