VVM

Hos EKJ rådgiver vi indenfor områderne VVM-redegørelser og miljøvurderinger. Det gør vi af den simple årsag, at det er et uundgåeligt punkt i de fleste anlægs- og byggeprojekter.

Hvis et projekt står til at lave større eller mindre påvirkning på miljøet, nært som fjernt, skal projektet gennemgå  en VVM-proces – og særligt, hvis det har karakter af infrastrukturanlæg. De store anlægsprojekter er omfattet af en VVM-redegørelse, hvorimod der ved mindre projekter blot er behov for en VVM-screening.

Kort sat undersøger en VVM-proces de miljøpåvirkninger et projekt kan have under både anlæg og i drift. I undersøgelsen indgår følgende områder:

 • Naturområder
 • Flora og fauna
 • Forurening
 • Grundvand
 • Overfladevand
 • Klima
 • Jordforurening
 • Trafikforhold
 • Støj og vibrationer
 • Luftforureninger til skyggeeffekter
 • Socioøkonomi
 • Kulturarv mm.

Vores mange samarbejder med offentlige myndigheder, har givet os et stort kendskab til procedurerne herved, hvilket giver os proces-facilitering som et ekstra område i vores rådgivning.

En VVM-vurdering er i mange tilfælde en lang proces, hvorfor det er vigtigt at skabe overblik og planlægge prioriteterne fra de indledende faser af projektet – det gælder ved både VVM-redegørelser og -screeninger. Både vores offentlige og private kunder kan få denne type rådgivning.

Vores tværfaglige arbejde gennemstyrer EKJ, og derfor er dette ingen undtagelse her. Vi stræber altid efter at finde en løsning, som blandt andet indeholder kundens ønsker og behov. Derudover arbejder vi også for at mindske projekters negative påvirkning af miljøet. Det gør vi gennem eksempelvis miljøtekniske løsninger, som i sidste ende ses på de miljøvurderinger der tages under projektet.

VVM-redegørelser og miljøvurderinger

VI RÅDGIVER OGSÅ INDENFOR

 • Anlægskonstruktioner
 • Miljøtilsyn og -koordinering
 • Jordundersøgelser
 • Myndighedsgodkendelser og -koordinering
 • DGNB certificering

Kontakt

Finn Oemig

Fagchef, Miljøafdelingen
Tlf: (+45) 25 20 88 93
Mail: foe@ekj.dk

Projekter

Se hvilke projekter hvor vi har udført VVM