DTU Kemiteknik

Opgradering af installationer, arbejdsmiljø og sikkerhed i forsøgshaller, laboratorier og værksteder fordelt på to bygninger, som var i drift i udførelsesperioden. Projektet er udført med EKJ som projekteringsleder og med tidlig inddragelse af entreprenør.

Projektet omfatter to bygninger 228 og 229 hvor DTU Kemi har til huse. I bygning 228 omfatter arbejderne opgradering af installationer i 4 forsøgshaller (37, 39, 41 og 43), omlægning af hal 37 til ATEX-område samt ombygning af to værksteder og et laboratorium. I bygning 229 omfatter arbejderne flytning af gasarter-flasker fra laboratorier til gasgård med rørlægning af gasarter til 16 laboratorier. Projektet er gennemført med bygningerne i drift.

Projektet forbedrer brugernes arbejdsmiljø væsentligt, og alle forhold vedrørende opbevaring af gasser og ATEX-klassifikationer er opgraderet til efterlevelse af alle myndighedskrav. Herved efterleves også DTU’s ambitioner om at være blandt de 5 førende tekniske universiteter i Europa, bl.a. ved at sikre et trygt og sundt arbejdsmiljø til fremme for arbejdsglæde og kreativitet. EKJ har været arbejdsmiljøkoordinator både i planlægnings- og udførelsesfasen.

EKJ har været projekteringsleder og har herunder udarbejdet byggeprogram, myndighedsprojekt for B228 og hovedprojekt bl.a. på baggrund af brugerproces, som omfattede afholdelse af brugergruppemøder samt brugerkommentering af byggeprogram og hovedprojekt. Alt er gennemført i tæt samarbejde med DTU’s driftsorganisation CAS. EKJ har endvidere projekteret:
– Konstruktioner – Kontrol ved certificeret statiker af konstruktioner i ATEX-område og etablering af ny stålplatform på tag til ventilationsteknikrum
– VVS – Etablering af nyt procesventilationsanlæg med trykstyring, suppleret med naturlig/hybrid ventilation, udskiftning af luftopvarmningsanlæg til vandbåret varmeanlæg med strålepaneler ophængt under loft, etablering af ventilationsteknikrum på tag, distributionsledninger for gasarter (ilt, kvælstof, helium, brint kuldioxid, metan og argon) fra eksisterende gasgård til laboratorier
– El – Opdatering af el-tavler, stedvis udskiftning af stikkontakter og belysningsarmaturer til LED, udvidelse af PDS-installationer, etablering af decentrale CTS-anlæg samt gennemførelse af performancetest og Commissioning (Cx) i samarbejde med CAS.
– Brand – Udarbejdelse af brandstrategier, brandplaner og anden brandteknisk dokumentation med fokus på ATEX-zoneklassifikation. Døre til laboratorier er udskiftet fra BD30 til BD60.

Projektet er udført med tidlig inddragelse af entreprenør i hovedprojektfasen.

Ydelser udført på projektet

   • Projekteringsledelse
   • Registrering af eksisterende forhold
   • Brugersamarbejde og programmering
   • Miljøscreening og -sanering
   • Projektering af konstruktioner, vvs, ventilation og el
   • Brandrådgivning
   • Udbud og kontrahering
   • Fagtilsyn
   • Byggeledelse
   • Arbejdsmiljøkoordinering P+B
   • Aflevering

 

Særlige fokusområder

   • Samarbejde med brugere og DTU’s Campus Service
   • Arbejdsmiljø
   • Brand/Atex
Kategorier:
Kunde: DTU
Lokation: DTU Lyngby Campus
Areal: 760 m²
Færdiggjort: 2019-2021
Værdi: 13,4 mio. DKK
Arkitekt: Rørbæk og Møller