Sundhed

Sundhed

Rådgivning om hospitaler fordre en holistisk tilgang som tager hensyn til at både patienter, pårørende og personalet, når der skal planlægges både nybyggeri og renoveringsprojekter. Trygge rammer for patienter og pårørende, et godt arbejdsmiljø for personalet, fleksible bygningsmæssige rammer for nye og avancerede behandlingsformer og driftsmæssige stabile og effektive løsninger, er blot nogle af nøgleordene, når EKJ projekterer og planlægger denne type af projekter.

EKJ inddrager bredt hele virksomhedens kompetencer indenfor anlæg, bygnings- og miljøområdet og med specialistviden om installationer, renrumsteknologi, implementering af medico teknisk udstyr, tekniske hygiejne, IT installationer og drift.

Planlægning af hospitalsbyggerier kræver oftest en bred involvering af mange interessenter, hvor EKJ anvender en brugerorienteret procesplanlægning gennem hele projektforløbet. EKJ arbejder endvidere med de nyeste og mest udbredte IT programmer og databaser, når der skal holdes styr på mange og vigtige projektinformationer gennem hele projektforløbet.

EKJ planlægger projekterne fuldt modelleret i 3D og 4D, så der gennem hele projektforløbet kan kommunikeres et visuelt og grafisk projektoverblik over såvel projekt, tidsplaner og økonomi til både bygherre og samarbejdspartnere.

Kolding Sygehus

Projekter

KONTAKT

JON GJØRLUND

Gruppeleder, VVS-afdelingen
Tlf: (+45) 23 36 71 24
Mail: jgj@ekj.dk