Transformation

EKJ tilbyder rådgivning i forbindelse med renovering af eksisterende bygninger og transformation af dem til nye formål. Transformation har altid været en integreret del af vores rådgivning. Vores forskellige ydelser tilbydes ved store som små, specielle og komplekse projekter, og derfor bliver enhver løsning skræddersyet til opgaven. Dette for at imødekomme den enkelte kundes ønsker og behov.

EKJ har mange års erfaring med at transformere og opdatere den ældre boligmasse. En proces, der skal drives med nænsomhed og omtanke og i et godt samarbejde med bl.a. arkitekter og som typisk også har bæredygtighedsaspekter med i overvejelserne, da det som udgangspunkt er bedre for miljøet at transformere en bygning fremfor at rive ned og bygge op igen.

Vi hjælper med:
Renoveringsprojekter som udskiftning af tag/ vinduer. Etablering af dræn og øvrig fugtsikring.
Ombygning, herunder sammenlægning af lejligheder i andelsboligforeninger, tilbygninger.
Restaurering hvor især rådgivning om vedligeholdelse og istandsættelse af ældre og ofte bevaringsværdige / fredede bygninger er i fokus.

Vi har blandt andet været med til transformere Universitetspassagens boliger til hotel 25 hours samt butikker.

EKJ tilbyder forskellige ydelser, som udgør vores rådgivning for transformation på følgende områder:

  • Teknisk bygherrerådgivning inkl. Brugerhåndtering (høring/generalforsamlinger/varsling etc.)
  • Tilstandsvurdering, Teknisk due diligence (TDD), Vedligeholdelsesplaner, bygningssyn – 1-års og 5 års eftersyn
  • Fugtrådgivning: Råd og skimmel-sanering og håndtering af fugt-/indeklimaproblemer. Fugtsikring /skybrudssikring
  • Sanering for miljøfarlige stoffer, screening og kortlægning inkl. Ressourcekortlægning ift. genanvendelse
  • Energi: Optimering og renovering, rentabilitetsberegninger
  • Materialeteknologi: Betonundersøgelser og tilstandsvurdering inkl. Udbedringstiltag.

Kontakt

Hans Juul Jensen

Forretningschef, Byggeri
Tlf: (+45) 29 40 32 83
Mail: hjj@ekj.dk

Projekter

Her et par eksempler på projekter, hvor vi har transformeret eksisterende bygninger