Samfundsansvar

Bæredygtighedsscreening af nye projekter

En fast del af EKJ’s tilgang

Som ingeniørrådgiver er EKJ i sig selv en skrivebordsvirksomhed, så dér, hvor vi for alvor kan rykke noget, er ved at påvirke de bygherrer, som vi samarbejder med.

Derfor har EKJ ­ – for egen regning – indført en tidlig bæredygtighedsscreening af alle nye projekter, hvor vi kommer med relevante forslag til tiltag, der kan gøre vores bygherres projekter mere bæredygtige.

Måske kan vi mindske CO2-udledningen i selve byggeprocessen ved at bruge elektriske maskiner og bio-diesel. Måske kan vi opsamle regnvand og anvende det aktivt på matriklen. Måske kan der indtænkes natur, der fremmer biodiversiteten. Måske der kan vælges materialer, der har et lavere CO2-aftryk. Mulighederne er mange.

Det er selvsagt bygherre, der bestemmer i sidste ende. Men ved aktivt at foreslå og lægge alternative valg frem – der ikke nødvendigvis er dyrere – øger vi muligheden for, at bygherre vælger mere klimavenlige løsninger i rette tid.

Interesseret i at høre mere?

cli_image

Tag fat i vores forretningschef for Miljø, Vej og Klima.
Christina Lindskov
CLI@ekj.dk

Miljøregnskab 2022

EKJ’s CO2-udledning er faldet, men forklaringerne er flere

  • EKJ udledte i 2022 6,6 % mindre CO2 pr. medarbejder end i 2021.
  • Zoomer man ind på EKJ’s miljøregnskab 2022 er billedet dog mere nuanceret. Én forklaring er nemlig, at vindenergien har haft en stor positiv indvirkning på den anvendte elproduktion – noget EKJ svært kan tage æren for.
  • Til gengæld er der sket et fald i CO2-udledningen fra vores kørsel i biler, ligesom vores stigende fokus på genanvendelse og sortering gør, at EKJ producerede 9% mindre affald i 2022 sammenlignet med 2021. *
  • EKJ’s direkte miljøpåvirkning består af forbrug af el, vand, varme, generering af affald, indkøb af papir og materialer til kontordrift og prøvetagning samt brændstof til og fra kunder.
  • Indirekte har EKJ’s rådgivning også betydning for belastning af miljøet, og derfor screenes alle nye projekter ved opstart for miljømæssige problemstillinger.
  • I 2023 vil EKJ søge at få medarbejderne til at tage cyklen frem for bilen, når de skal ud på opgaver eller møder i nærområdet. Derudover vil EKJ udskifte de tilbageværende/eksisterende diesel/benzin-firmabiler med eldrevne eller hybrid-biler.
  • EKJ’s elforbrug skal fortsat optimeres med ændring af belysningskilder, påvirkning af adfærd samt optimering på installationerne ved brug af lysdæmpere, bevægelsessensorer, brug af timere etc.

* En del af dette fald skyldes dog, at der ikke indgår affaldsmængder fra Odense-afdelingen i 2022 opgørelsen, da der ikke er modtaget data fra udlejer. I 2021 gjorde Odense afdelingens affaldsmængde dog kun 1,6% af EKJ’s samlede affaldsmængde, så der er fortsat tale om tydelig udvikling.

Sponsorater

Her er de organisationer og indsamlinger, som EKJ støtter.

Røde Kors

Røde Kors har gennem mere end 150 år bygget på den samme idé – at hjælpe mennesker i nød uden at skele til nationalitet, etnicitet eller religion. Det er værdier, som vi støtter op om, og derfor er vi fast erhvervsmedlem gennem en årrække. I 2022 valgte vi at yde et ekstraordinært tilskud pga. af den akutte og tragiske situation i Ukraine.

Danmarksindsamlingen

I EKJ har vi tradition for at støtte Danmarksindsamlingen. I 2022 kunne vi sende ikke mindre end 126.000 kr. afsted til “Coronaens børn”  – bl.a. takket være EKJ Fonden og vores egen indsamling. Vi er stolte af at være med til at gøre verdensmål til konkret virkelighed i nogle af verdens mest udsatte områder.

Danske hospitalsklovne

En tryg hånd at holde i. Hvert år bliver ca. 75.000 børn indlagt på de danske hospitaler. For mange er det et kort visit, andre en længere periode. Og for nogle børn er sygdom et livsvilkår. Når et barn er sygt, er det ofte sygdommen og behandlingen, der sætter rammen for, hvad barnet kan og må. Leg og umiddelbarhed kan blive skubbet i baggrunden af alvor, ubehagelige oplevelser og svære følelser. Vi er stolte af at bidrage til Danske Hospitalsklovne gennem en årrække.

Ingeniører uden grænser

Et af vores hjertebørn af nyere dato er Ingeniører Uden Grænser (IUG), der er en teknisk-humanitær organisation af frivillige og engagerede medlemmer med tekniske kompetencer. IUG samarbejder med lokale og internationale hjælpeorganisationer om at hjælpe nødstedte i fattige lande og sikrer lokal forankring og skaber basale overlevelsesmuligheder, der hjælper med at bygge en bedre fremtid for mennesker, der er ramt af katastrofer og fattigdom. Ingeniører Uden Grænser blev oprettet i Danmark i 2001 og er en del af Engineers Without Borders International. Derved kan der stilles et stærkt internationalt team når der er brug for os. Vi er stolte af at være medlem og følger med interesse projekterne.

Zoologisk have

EKJ har gennem en årrække støttet Zoologisk Have i København. Udover at støtte havens arbejde med truede dyr og kunne tilbyde vores medarbejdere deltagelse i diverse arrangementer for hele familien, støtter vi præriehundene, som er kendt for at være dygtige til at grave gange og tunneller.