Samarbejde

FASTE SAMARBEJDER

Tætte samarbejdsrelationer er en del af EKJ’s DNA. Derfor er vi også utroligt taknemmelige for, at vi har fået rollen som ”husrådgiver” hos flere af vores kunder, og vi ligeledes har en række faste samarbejdspartnere, som vi ofte udvikler og løser opgaver sammen med.

30 års hotelbyggeri for Arp-Hansen

EKJ er fx en af de faste samarbejdspartnere, når Arp-Hansen Hotel Group skal udvikle deres voksende hotelgruppe. Det samme er entreprenøren Arpe & Kjeldsholm, og det mangeårige samarbejde giver klare fordele.

Den store tillid parterne imellem betyder, at udviklingen af de ofte komplekse hotelbyggerierne glider let, fordi der ikke skal bruges unødig tid på at udarbejde kontrakter og grænsefladeskemaer, når alle kender deres roller i samarbejdet.

Derudover betyder den fælles referenceramme, at der kan træffes hurtige og velvalgte beslutninger: Hvis én spørger, om badekabinen skal udvikles i retning af Tivoli Hotel eller Wakeup Copenhagen, så ved alle parter med det samme, hvad man snakker om. Og dén fælles viden er enormt værdifuld og tidsbesparende.

Læs mere om nogle af vores byggerier for Arp-Hansen her:

Next House Copenhagen
Steel House Copenhagen
Wake Up Aarhus

RAMMEAFTALER

Hos EKJ har vi stor erfaring med at arbejde på forskellige typer af rammeaftaler, hvor vi er udpeget som den foretrukne samarbejdspartner. Og vi kan med stolthed sige, at vi har genvundet flere kontrakter gennem tiden.

For vores kunder giver rammeaftalen mulighed for at få tilknyttet en fast rådgiver, som de kan opbygge et godt og tillidsbåret forhold. For os giver de løbende opgaver mulighed for at opbygge et dybere kendskab til vores kunder og de projekter, som skal løses.

Fra gamle universitetsbygninger til nybyggeri af almene boliger

Vi arbejder aktuelt på en rammeaftale for Københavns Universitet, hvor vi yder teknisk rådgivning inden for udviklingen af bl.a. KU’s smukke, gamle universitetsbygninger i Indre By.

Med DAB (Dansk almennyttigt Boligselskab) har vi en rammeaftale, der omfatter ingeniørrådgivning indenfor nybyggeri af almene familieboliger, ungdomsboliger, ældre- og plejeboliger på Sjælland og Lolland-Falster.

Og KEID (Københavns Ejendomme) bistår vi med teknisk rådgivning ifm. med vedligeholdelse, renovering og ombygning af kommunale ejendomme som f.eks. daginstitutioner, fritidshjem, plejeboliger, kulturhuse, idrætsfaciliteter, sundhedshuse og folkeskoler, ligesom vi yder fast bygherrerådgivning for Rudersdal Kommune.

Tidligere har vi bl.a. haft fornøjelsen af at rådgive DTU om udviklingen af Lyngby Campus under hensyn til arven fra arkitekterne Eva og Nils Koppel. Derudover har vi ydet teknisk rådgivning til Udenrigsministeriet om deres ambassader verden over.

STRATEGISKE PARTNERSKABER

EKJ har – udover traditionel udbudsform – også gode erfaringer med strategiske partnerskaber, hvor en bygherre udbyder en portefølje af kommende opgaver i én samlet pakke til ét fast team.

Det længerevarende samarbejde – og gentagelser i projekter og processer – giver mulighed for større budgetsikkerhed, færre konflikter og bedre kvalitet til glæde for både bygherre og leverandører.

Fremtidens folkeskoler for Egedal Kommune

Egedal Kommune tænkte nyt og fremsynet, da de i 2020 stod med fire ensartede skoler, der alle trængte til at blive renoveret, moderniseret og få skabt nye og inspirerende læringsmiljøer.

I stedet for at lave en tidskrævende udbudsrunde for hver af skolerne, valgte Egedal Kommune i stedet at finde én strategisk byggepartner, der kunne håndtere alle fire skoler på én gang. Det betyder, at byggeteamet ikke skal starte forfra hver gang, men i stedet kan bygge videre på de opnåede erfaringer og udnytte dem på tværs af alle skolebyggerierne.

Teamet består udover EKJ af totalentreprenør Juul & Nielsen, RUBOW Arkitekter og Dansk Energi Management. Partnerskabet løber fra 2021-2024. Læs mere.

Kultur-, idræt- og omsorgsbyggerier for Københavns Kommune

Mere og bedre byggeri for pengene. Det var motivationen, da Københavns Kommune i 2016 indledte det fireårige strategiske partnerskab, DSP Plus, der omfatter nybygning, ombygning og renovering af bl.a. omsorgs- og idrætsbyggerier.

Tanken var, at tættere dialog ville føre til endnu bedre løsninger, færre fejl og lavere omkostninger, og samarbejdet viste sig som så stor en succes, at partnerskabet blev forlænget.

Udover EKJ tæller byggeteamet Jakon, Rørbæk og Møller arkitekter, arkitektfirmaet LETH & GORI og Schul landskabsarkitekter.