Miljø- og ressourcerådgivning

Hos EKJ tilbyder vi løsninger og rådgivning inden for bygningsundersøgelser. Vi udfører alt fra indledende undersøgelser til udfærdigelse af udbudsmateriale, tilsyn i udførelsen og bistår ved bygherrerådgivning. Der er mange faser i renoverings- og nedrivningsprojekter. I EKJ har vi erfaring med dem alle og med et stærkt fokus på bæredygtighed.

Forurenede byggematerialer

Der er gennem tiden brugt mange forskellige stoffer i byggematerialer, der i takt med udviklingen i viden om miljøfremmede stoffers påvirkning på mennesker og miljø nu skal udsorteres og håndteres korrekt. Derfor skal der udføres en screening og efterfølgende kortlægning af bygningsmaterialer ved alle renoverings- og nedrivningsopgaver.

Vi undersøger bygningsmaterialer for de typiske stoffer, der inkluderer:

 • Asbest
 • PCB (Poly Chlorerede Biphenyler)
 • Tungmetaller (Arsen, Bly, Cadmium, Krom, Nikkel, Kobber, Kviksølv og Zink)
 • Klorerede Paraffiner
 • PAH (Polycykliske Aromatiske Hydrocarboner)
 • Kulbrinter (olier)

Vi udfører også indeklimaundersøgelser, hvor vi bl.a. tester for:

 • Radon
 • Skimmel
 • PCB
Miljøsanering af byggeri

Fra indledende miljøscreening til genanvendelse af byggematerialer

I EKJ identificerer og kortlægger vi forurenede materialer i byggeprojekter, så vi kan rådgive bygherrer og entreprenører med at udsortere materialer, som har sundhedsskadelige effekter på mennesker og miljø. Det giver muligheden for rådgivning om materialer og bygningsdele, der kan upcycles og genbruges i det cirkulære byggeri. Det giver mere end god mening at have høje ambitioner med at få genbrugt så mange materialer i en bygning, som overhovedet muligt. Læs vores artikel om upcyclingen af Jagtvej 169 for ATP Ejendomme her.

Hos EKJ’s team inden for Bygningsundersøgelser tilbyder vi:

 • Indledende miljøscreeninger
 • Miljøkortlægninger
 • Ressourcekortlægning
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale
 • Tilsyn og kontrol

Teamsamarbejde sikrer kvaliteten

Det kræver erfaring og kendskab til byggeri for at kunne screene den eksisterende bygningsmasse for miljøfremmede stoffer. I EKJ forbinder vi vores medarbejderes kompetencer gennem tværfagligt samarbejde, da vi mener dette giver de bedste resultat. EKJ’s team inden for bygningsundersøgelser består derfor af miljøingeniører, bygningsingeniører, konstruktører og tekniske designere. Teamet har erfaring med bygningsfysik, miljøkemi, historiske redegørelser og forureningskortlægning. Flere af teamets medlemmer har også en håndværksmæssig baggrund, hvilket tilfører projektet praktisk erfaring med fx tilsynsarbejde. I teamet går vi ikke på kompromis med kvaliteten, og vi leverer altid rådgivning på et højt fagligt niveau.

Kontakt

p1

Jens Strandby Jakobsen

Bygningskonstruktør, Miljørådgiver
Konstruktionsafdelingen

Tlf: (+45) 25 20 88 90
Mail: jsj@ekj.dk

Projekter

Se hvilke projekter hvor vi har udført miljø- og ressourcerådgivning