Ambassader

EKJ har siden midten af 90’erne ydet rådgivning i forbindelse med det Danske Udenrigsministeriets ejendomme i udlandet omfattende ambassader, generalkonsulater og medarbejderboliger.

EKJ’s ydelser har omfattet bygningssyn, bygherrerådgivning samt rådgivning og koordinering. Opgaverne løses i tæt samarbejde med lokale rådgivere, entreprenører og myndigheder.

EKJ har bl.a. varetaget projekt- og byggeledelsen i forbindelse med opførelsen af en ny dansk ambassade og medarbejderboliger i New Delhi, der er det største danske af sin slags i en lang årrække.

New Delhi

Foto: Byggeriet i New Delhi, 2017

Kontakt

p1

Kristian Olesen

Senior bygherrerådgiver
Tlf: (+45) 51 33 18 99
Mail: kol@ekj.dk

Projekter