DGNB

Hvorfor DGNB?

Ordet bæredygtighed bliver efterhånden brugt i en sådan grad, at begrebets betydning kan fortolkes på mange forskellige måder. I DGNB-modellen bliver de oprindelige tanker, der lå i bæredygtighedsbegrebet, koblet til håndgribelige og handlingsorienterede parametre.  Lidt kækt kan man sige, at DGNB sætter bæredygtighed på formel i byggeriet.

Det kan vi som ingeniørrådgivere godt lide, for dermed bliver bæredygtighed til konkrete rammer, kriterier og evalueringsmetoder. Dette selvfølgelig sagt velvidende, at systemet ikke er en mirakelkur eller kan bære ansvaret for et bæredygtigt byggeri alene.

I kombination med bl.a. FN’s verdensmål – og ikke mindst lovgivning på området – kommer vi med DGNB et stykke af vejen mod et grønnere byggeri ved at gøre ambitionerne konkrete og målbare. Green Building Council har lavet en video, som fortæller lidt om, hvordan DGNB-systemet bidrager til bæredygtigheden i byggeriet.

DGNB vægter følgende parametre:

DGNB Parametre

Siden 2009 har EKJ taget aktiv del i udviklingen af den danske tilpasning af DGNB efter tysk forbillede.
EKJ har deraf mange års praktisk erfaring med at integrere hensyn til miljø og bæredygtighed i vores projekteringsydelser, ligesom vi har deltaget i gennemførelse af flere byggerier med krav om energiklasse 2015/2020 eller krav om DGNB-certificering. På flere af disse projekter har EKJ varetaget bæredygtighedsledelsen.

Lad os hjælpe med certificeringen

EKJ yder bæredygtighedsrådgivning, DGNB-screening og assistance til certificering af bygninger. Vi har specialister med høj faglig viden og en solid erfaring inden for området.

Kontakt

Morten Zimmermann

Innovationschef, EKJ Teknik
Tlf: (+45) 20 27 83 94
Mail: mzi@ekj.dk

Line Heidemann-Staur

Landskabsingeniør, EKJ Miljø
Tlf: (+45) 25 20 89 31
Mail: lhe@ekj.dk

Mikkel Kirkeskov

Civilingeniør, EKJ Teknik
Tlf: (+45) 25 20 89 04
Mail: mkk@ekj.dk

Cecilie Andersen

VVS-Ingeniør, EKJ Nord
Tlf: (+45) 25 82 88 39
Mail: can@ekj.dk

Miljø- og klimamæssige virkemidler
 • Klimaprojekter og LAR-løsninger
 • Materialevalg
 • Passiv/aktiv termisk masse
 • Optimering af klimaskærm og efterisolering
 • Energirammeberegninger
 • LAR-løsninger og anvendelse af regnvand
 • Solceller og -fangere
 • Optimerede varme- og køleanlæg
 • Optimerede ventilationsanlæg
 • Optimerede el-installationer

Sådan gør vi

I projektets tidlige faser analyseres, kortlægges og opstilles mål for og omfang af projektets bæredygtighed. Vi kigger herunder også på, om der er særlige krav som fx energiklasse 2015/2020 (Bygningsreglementernes krav) eller krav om certificering som fx DGNB, som kan fås i varianterne sølv, guld, platin + den særskilte diamant, der også tilgodeser de arkitektoniske kvaliteter ved byggeriet. Her hjælper vi med at sikre, at de ønskede kriterier indfries på dokumenterbar vis. For at sikre projektets kvalitet evalueres de aftalte mål. Her ligger ligeledes en mulighed for at justere løbende, så det endelige resultat også lever op til de opsatte ønsker og mål.

DGNB Diamant er seneste medlem af DGNB-familien og fungerer som særskilt udmærkelse i tillæg til DGNB-certificeringen. Det er derfor muligt at få certificeret et byggeri som DGNB Platin/Guld/Sølv + Diamant. Den danske version af DGNB Diamant vurderer, hvordan et projekt udvikler herlighedsværdier gennem behandlingen af sted, disposition og detaljering set i perspektiv af de klassiske arkitekturdyder funktionalitet, holdbarhed og skønhed. De klassiske dyder fortolkes i et bæredygtighedsperspektiv, der lægger vægt på hvordan projektets udformning, materialevalg og brug over tid kan skabe kvaliteter, der bidrager markant til bygningskulturen. Kvaliteterne bedømmes i forhold til omhu, klarhed og originalitet.

Læs mere om de forskellige certificeringer her: DGNB-certificeringer

Projektets bæredygtighed kan omfatte en eller flere delelementer alt efter bygherrens ønske:

 • Miljø- og klimamæssig bæredygtighed – herunder energiproduktion, ressourceforbrug, miljøpåvirkning og klimatilpasning
 • Økonomisk bæredygtighed – herunder anlægs- og totaløkonomi
 • Social bæredygtighed – herunder brugerhensyn og brugerinddragelse samt tilgængelighed
 • Teknisk kvalitet – herunder valg af de tekniske løsninger
 • Procesmæssig kvalitet – herunder sikring af implementering og fastholdelse gennem alle byggeriets faser

Projekter

Eksempler på projekter hvor vi har udført DGNB-rådgivning