Kloakanlæg

Kloakanlæg

Kloakanlæg

Kloakering og afvanding af bygninger og tilhørende udenomsarealer udgør et væsentligt og vigtigt segment i EKJ’s rådgivning siden firmaets grundlæggelse. Det er netop noget af det, som kan have den største betydning i byggeriet.

Rådgivningen omfatter vurderinger, projektering, tilsyn og opfølgning vedrørende alle former for kloak, herunder også kloak for industri, laboratorier og hospitaler.

Afvanding med LAR-løsninger samt skybrudssikring af bygningskomplekser udgør et stadig større segment indenfor rådgivningen. Derfor gør vi meget for at tænke i løsninger, som også holder på den lange bane, så både du og vi kan lægge vores fokus over jorden.

Kloakanlæg

VI RÅDGIVER OGSÅ INDENFOR

  • Dræninstallation under og omkring bygninger
  • Spildevandsinstallationer under og omkring bygninger
  • Pumpebrøndsinstallationer
  • UV-systemer og øvrige afvanding fra bygninger
  • Overfladeafvanding og LAR-løsninger
  • TV-inspektionsrapporter
  • Vedligeholdelsesplaner for større kloaknet
  • Bæredygtighed

KONTAKT

p1

TOMAS KLINKE PEDERSEN

Kvalitetschef, VVS-afdelingen
Tlf: (+45) 26 15 42 93
Mail: tkp@ekj.dk