Verdensmål

Vores arbejde med FN's verdensmål

EKJ’s forretningsidé og værdigrundlag er skabt ud fra en tro på, at de mest værdiskabende og bæredygtige løsninger findes. Vi skal blot stå sammen og turde betræde fremtidens nye stier.

Som rådgiver ønsker vi at bidrage til at tænke social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed rettidigt ind i byggeprojekterne. Vi ved nemlig, at det er afgørende for kvaliteten og bæredygtigheden af det samlede projekt.

Det er vores ambition, at der er i rådgivningen af alle projekter indgår et bidrag til at løse de miljø- og samfundsmæssige udfordringer, som er opstillet gennem FN’s 17 verdensmål.

Dette arbejde sker naturligvis i tæt dialog med bygherre og øvrige parter og ansvaret påhviler os alle. Det er en løbende proces, hvor vi sammen skal blive endnu bedre til at træffe grønne valg, så der kommer konkrete handlinger bag ordene. Arbejdet er i gang, og vi glæder os til at tage endnu mere fat.

2020 - Verdensmål 1