Kvalitets- og risikostyring

Hos EKJ tilbyder vi vores kunder kvalitets- og risikostyring, da det er essentielt for et veldrevet bygge- eller anlægsprojekt. Vi betragter det som to uadskillelige styringsdiscipliner, der påvirker hinanden indbyrdes. Derfor tilgår og planlægger vi vores mange projekter med netop det udgangspunkt.

Hos EKJ er det en integreret del af alle vores projekter. Det handler om at sikre, at alle involverede i et bygge- og anlægsprojekt løbende er opmærksomme på at sikre kvaliteten og håndteringen af de risici, der opstår undervejs i et projekt. Det kræver solid planlægning og styring af projekteringsfasen.

Kvalitetsstyringssystemet er struktureret som ISO9001:2015, og på hvert projekt udarbejdes en projektspecifik kvalitetsplan efter samme struktur i samråd med klienten, hvorved der sikres strukturel genkendelighed ned gennem systemet. Det gør vi for at sikre, at alle involverede i et projekt arbejder for det samme mål.

Forud for alle projekter, som vi deltager i, aftales projektets kvalitet. Det gør vi for at skabe fælles retningslinjer, som alle parter kan følge. Med vores efterfølgende kvalitetsstyring sikrer vi, at de aftaler overholdes, og at vi ikke mister fokus undervejs. Det indledende arbejde er  vigtigt for at sikre det gode samarbejde og kvalitet igennem hele processen.

Standarder sikrer kvaliteten

For at øge effektiviteten af vores arbejde har vi standardiseret samtlige essentielle led i projekteringsprocessen. På den måde sikrer vi projektlederen en robust og gennemtestet platform, så chancen øges for succes i alle faser af projektet.

 • Idé
 • Aflevering
 • Topledelse
 • Udførelse
 • På tværs af fag
 • Administration

Alle projekter er forskellige, og derfor vil der også ved hvert projekt være faser, som kræver individuel tilpasning. Vores solide erfaring gør, at vores projektledere let løser denne opgave. Hos EKJ bruger vi PDCA-cirklen (Plan-Do-Check-Act) for fortsat at sikre stabilitet under byggeprojektet, da der ofte vil være mange elementer at balancere. Vi arbejder efter vores standarder i EKJ’s Kvalitetshåndbog, som vi selvfølgelig deler med vores kunder.

Vi bruger ISO9001:2008 som fundamentet for kvalitetsledelsen i vores arbejde. Vi har gennem mange år arbejdet med systemet og har derved også opbygget en solid erfaring i anvendelsen, som er kompatibel med størstedelen af de mellemstore og store virksomheder i branchen.

Det handler om at navigere gennem de risici

Risici er fænomener, som ingen byggeproces kan komme udenom. Det giver derfor ikke mening at forsøge at undgå dem. Det handler i stedet om at kende situationen og være på forkant og dermed have situationen under kontrol. På den måde kan vi gribe ind, inden det bliver kritisk og uhåndterbart. Når vi arbejder, identificeres de situationer som kan udvikle sig til risici. Herefter undersøges sandsynligheden for, at dette sker og dermed også den konsekvens, som det måtte have.

Denne meget praktiske tilgang tager vi, fordi vi gerne vil gøre målet for vores arbejde klart.  Først vurderer vi, så styrer vi. Vores erfaring fortæller os, at den tilgang virker, og vores team har stort branchekendskab og er klar til at hjælpe.

Ræk ud til os, hvis du har spørgsmål til området.

Myndighedsgodkendelser og -koordinering; Bygherrerådgivning

EKJ’s kvalitetsstyringssystem gennemsyrer alle styringsområder som fx:

 • Tidsstyring
 • Økonomistyring
 • Grænsefladestyring
 • Risikostyring
 • Ændringsstyring
 • Mødestruktur

Systemet for EKJ’s kvalitetsstyring er integreret med miljøledelse og arbejdsmiljøledelse for at øge og strømligne det samlede resultat.

Kontakt

p1

Caspar Dich Dyssel

Projektleder, Project Management
Tlf: (+45) 30 71 81 70
Mail: cdd@ekj.dk