Kvalitets- og risikostyring

Kvalitet- og risikostyring er en central del af EKJ-projekter, da det er essentielt for et veldrevet bygge- eller anlægsprojekt. Vi betragter det som to uadskillelige styringsdiscipliner, der påvirker hinanden. Derfor tilgår og planlægger vi vores projekter med netop det udgangspunkt fra projektinitiering til aflevering. Hos EKJ er det en integreret del af alle vores projekter. Det handler om at sikre, at alle involverede i et projekt er opmærksomme på deres medansvar for at sikre kvaliteten og håndteringen af de risici, der opstår undervejs i et projekt. Det kræver grundig planlægning og håndfast styring af projektets faser.

Vores kvalitetsstyringssystem er struktureret som ISO9001:2015, og på hvert projekt udarbejdes en projektspecifik kvalitetsplan efter samme struktur i samråd med klienten, hvorved der sikres strukturel genkendelighed ned gennem systemet. Det gør vi for at sikre, at alle involverede i projektet arbejder for det samme mål.

Forud for alle projekter, som vi deltager i, aftales projektets kvalitet. Det gør vi for at skabe fælles forståelse og retningslinjer, som alle parter forpligter sig til. Med kvalitetsstyring sikrer vi, at vi bevarer fokus på det aftalte. Det indledende planlægningsarbejde er afgørende for at sikre effektivt samarbejde og kvalitet igennem hele processen.

Standarder understøtter kvaliteten

For at øge effektiviteten af vores arbejde baserer vi samtlige essentielle led i projekteringsprocessen på standarder. På den måde sikrer vi projektlederen en robust og gennemtestet platform. Erfaringer fra projekter evalueres til løbende forbedring af arbejdsprocesser, standarder og styringsværktøjer.

Alle projekter er forskellige, og derfor skal vores tilgang til dem tilpasses det enkelte projekt. Vores styringsværktøjer gør, at vores projektledere hurtigt og effektivt kan løse denne opgave. Hos EKJ bruger vi PDCA-cirklen (Plan-Do-Check-Act) for fortsat at sikre stabil planlægning og styring af projekter, samt forebyggelse af risici og løbende forbedring. Vi har formuleret vores standarder i EKJ’s Kvalitetshåndbog, som vi selvfølgelig deler med vores kunder.

Det handler om at navigere gennem risici

Risici er uønskede hændelser, som skal håndteres proaktivt efter en strategi, så de kan undgås eller alternativt reduceres til tåleligt niveau. Det handler om at identificere og være på forkant med projektets risici og gennem planlægning og styring at få situationen under kontrol.

Denne meget praktiske tilgang har vi, fordi vi gerne vil gøre målet for vores arbejde klart.  Først vurderer vi, så styrer vi. Vores erfaring fortæller os, at den tilgang virker, og vores team har stort branchekendskab og er klar til at hjælpe.

Ræk ud til os, hvis du har spørgsmål til området.

Myndighedsgodkendelser og -koordinering; Bygherrerådgivning

EKJ’s kvalitetsstyringssystem gennemsyrer alle styringsområder som fx:

  • Tidsstyring
  • Økonomistyring
  • Grænsefladestyring
  • Risikostyring
  • Ændringsstyring
  • Mødestruktur

Systemet for EKJ’s kvalitetsstyring er integreret med miljøledelse og arbejdsmiljøledelse for at øge og strømligne det samlede resultat.

Kontakt

p1

Caspar Dich Dyssel

Projektleder, Project Management
Tlf: (+45) 30 71 81 70
Mail: cdd@ekj.dk