Jordundersøgelser

Hos EKJ har vi stor erfaring med jordundersøgelser, og tilbyder vores ydelser uanset, om du er en offentlig eller privat kunde. Vores undersøgelser indeholder miljøvurderinger og -tekniske undersøgelser, så du får klar besked om forholdene på din potentielt forurenede grund.

Jordundersøgelser har tit flere formål for øje, men vores erfaring viser, at de oftest udføres for at klaregøre effekten ved den enkelte forurening. Her laves der miljøundersøgelser for det nærliggende miljø i forhold til, om forureningen er til fare for eksempelvis søer, havneområder eller mennesker.

Heldigvis spiller miljøpåvirkningen ofte en stor rolle for bygherre, og det handler for os om at finde en løsning, som kobler det med tid, pris, forudsigelighed og arbejdsmiljø. Dog arbejder vi altid for at gøre undersøgelserne så individuelt tilpasset til projektet som muligt. På den måde indfrier vi bedst muligt vores kundes ønsker og behov.

7 hurtige om hvordan vi bruger jordundersøgelserne

 1. Historikker
  For at historien ikke skal gentage sig selv, undersøger vi altid områdets historie. Vi samler information fra offentligt arkivmateriale, år- og telefonbøger m.v., for at kunne redegøre og identificere eventuelle forureningskilder for området gennem tiden. Dukker der her noget historik op, som kan koples til de problemer vi står med nu, kan vi målrette og justere vores undersøgelser. Herved har vi mulighed for at komme på forkant med problemet.
 2. Screeninger
  Når historikken er på plads udfører vi prøvetagninger. Det gør vi primært for at bestemme forureningen, og se, om den stemmer overens med vores forventninger til området. Disse screeninger er oftest blot ved kontrol af overfladejord.
 3. Baseline-undersøgelser
  For at følge forureningens udvikling laver vi baseline-undersøgelser. Hvis der sker ændringer i processen som følge af fraflytning, ny produktion, ejerskifte, due diligence el.lign. kan vi med denne type undersøgelser se, hvordan det påvirker forureningen. Derudover bruger vi også undersøgelsen her til økonomiske beregner for evt. ny forurening.
 4. Videregående undersøgelser
  For at få det optimale billede af forureningerne fortager vi supplerende undersøgelser ift. at kortlægge og afgrænse forureningen. Disse undersøgelser fortages over hele processen og består ud over prøvetagninger også af boringer, med jordprøver som formål.
 5. Risikovurderinger
  Ved vores risikovurderinger holdes forureningskoncentrationen op mod myndighedskravene, og er der her risiko for overskridning af grænseværdierne, præsenterer vi løsningsforslag som kan nedbringe eller fjerne risikoen. Her inkorporerer vi også påvirkningen af tid og økonomi. Risikovurderingerne udfører vi ved ude- og indeklima, grundvand og kontakt med forurenet jord.
 6. Forklassificering
  For dels at lette entreprenørens arbejde med bortskaffelse og dels at spare penge laver vi forklassificeringer ved vores jordundersøgelser. De indebærer nøje planlagt og tæt prøvetagning af jorden inden afgravningen.
 7. Jordhåndteringsplan
  Med forklassificeringer fremstiller vi en jordhåndteringsplan, som er en visuel og lagvis illustration af resultaterne fra jorden. Denne plan kan benyttes ved både myndighedstilladelser og i entreprenørens gravearbejde. Derudover vil denne plan have mindske behovet for miljøtilsyn på gravearbejdet for projektet.

Kontakt

p1

Christina Lindskov

Forretningschef, Miljø, Vej og Klima
Tlf: (+45) 51 26 17 83
Mail: cli@ekj.dk

Projekter

Se hvilke projekter hvor vi har udført jordundersøgelser