Institutioner

Hos EKJ har vi stor erfaring med institutionsbyggeri og et indgående kendskab til alle byggeriets faser. Vi har gennem en årrække samarbejdet med blandt andet kommuner og stat omkring nybyggeri, ombygning og renovering af institutioner. Vores erfaring dækker alle former for institutionsbyggeri herunder vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, plejeboliger og andre institutioner til kommunens borgere. Sikrede institutionsbyggerier for kriminalforsorgen er også byggerier, som EKJ har stor erfaring med.

Vi varetager hele byggeprocessen fra idé til det færdige byggeprojekt står klar til aflevering. Vi yder kompetent rådgivning omkring materialevalg og muligheder for det specifikke projekt. Vi er i tæt dialog med bygherre og brugergrupper, vi  lytter og inddrager de involverede parter i alle byggeriets faser, og kommer med innovative løsningsforslag for at sikre den optimale løsning for bygherre.

Vi bestræber os altid på at levere bæredygtige og fremtidssikrede løsninger – og altid med øje for at levere høj kvalitet til tiden.

Institutioner

Strategisk Partnerskabsaftale
EKJ har, udover traditionel udbudsform, også gode erfaringer med “Strategisk samarbejde”. Vi har sammen med Københavns Kommune, Byggeri København, Jakon A/S samt Rørbæk og Møller Arkitekter, en styrket dialog parterne imellem fra starten af projekterne. Målet med dette samarbejde er, at reducere kommunens byggeomkostninger og samtidig fastholde og styrke de færdige bygningers funktionalitet og kvalitet.

Kontakt

Irene Harder

Gruppeleder, EL-afdelingen
Tlf: (+45) 26 30 10 41
Mail: iha@ekj.dk

Projekter