Organisation

Vi har som landsdækkende rådgiver organiseret os i teams under vores faglige og geografiske forretningsområder, der alle arbejder tværfagligt for at sikre den bedste rådgivning af vores kunder. Vores afdelinger og teams tilpasses løbende, så de supplerer hinanden. Vi har en flad struktur med fokus på at frigive mandat og handlekraft til vores medarbejdere og gør en dyd ud af at levere kvalificeret ingeniørrådgivning indenfor en bred vifte af ydelser.

Vi har desuden et tæt og godt samarbejde med vores datterselskaber Tri-Consult i Aarhus, Bro-Consult i Roskilde, Bossen & Hansen i Kolding og EKJ Bulgaria, hvor vi ofte løfter opgaver i fællesskab eller trækker på specifikke kompetencer hos hinanden.

EKJ værner om selvstændigheden som uafhængig ingeniørvirksomhed gennem mere end 60 år. Firmaet ejes i dag af EKJ Fonden og en række medarbejdere.

Sådan er vi organiseret

Samarbejdet med vores kunder

Vores lokationer

Vi har hovedkontor i København samt afdelingskontorer i Odense og Aalborg. Vi har desuden en række datterselskaber, som vi samarbejder med efter behov.  

EKJ København
Blegdamsvej 58
2100 København Ø

EKJ Odense
Havnegade 34B
5000 Odense C

EKJ Aalborg
Gasværksvej 24
9000 Aalborg

Datterselskaber

Tri-Consult A/S

I september 2021 blev den rådgivende ingeniørvirksomhed Tri-Consult A/S i Aarhus en del af EKJ. Sammen vil parterne styrke markedspositionen i særligt Aarhus-området og skabe positive synergier og projektmuligheder til gavn for begge virksomheder.

Tri-Consult udfører alt fra mindre projekteringsopgaver inden for et enkelt fagområde til gennemarbejdede totalløsninger for både offentlige og private bygherrer. Som rådgiver bliver Tri-Consult brugt til alt fra fredede bygninger over totalrenoveringer til nybyggeri.

Bossen og Hansen A/S

I februar 2019 købte EKJ Kolding-firmaet Bossen og Hansen A/S.

Bossen og Hansen er et rådgivende el-ingeniørfirma, der har eksisteret siden 1999. Sammen med EKJ har Bossen og Hansen løst projekteringsopgaver for bl.a. Banedanmark, Sund&Bælt (Femern) og Cityringen, og samarbejdet skabte et ønske om en mere fast relation til gavn for begge parter.

Med købet styrker EKJ sin position som landsdækkende virksomhed med kompetencer indenfor metro- og jernbane-sektoren samt stærk- og svagstrømteknisk rådgivning. Bossen og Hansen fortsætter som et selvstændigt firma, og får som en del af EKJ styrket sin faglige platform.

Broconsult

I 2010 købte EKJ Broconsult, som siden 1980 har rådgivet offentlige bygherrer i planlægning og projektering af broer og tunneller.

Broconsult har desuden dyb viden om reparation og vedligeholdelse af broer og tunneller, og en stor ekspertise i at diagnosticere, levetidsvurdere og vælge holdbare reparationsløsninger samt at opstille og prissætte forskellige strategier, bæreevneberegninger og broklassificeringer.

Broconsult står også bag et særligt broforvaltningssystem, der både omfatter planlægning og projektering af nye broer samt ombygning og forstærkning af eksisterende broer. Det betyder, at Broconsult i dag forestår broforvaltning for ca. 1/4 af landets kommuner.

Broconsult har hovedkontor i Roskilde.

EKJ Bulgaria

EKJ etablerede i 2013 datterselskabet EKJ Bulgaria i Sofia, Bulgarien.

EKJ Bulgaria er en rådgivende ingeniørvirksomhed, der især er stærke indenfor infrastrukturprojekter som veje, baner, broer og tunneller, men også har stærke kompetencer inden for byggeri og vandforsyning.  

EKJ's ledelse

Henrik Juul Sørensen

Adm. direktør
Mail: hjs@ekj.dk
Download pressebillede

  • Ansat i EKJ siden: 2014
  • Uddannelse: Bygningsingeniør, Ingeniørhøjskolen i Aarhus, Bestyrelsesuddannelse, CBS
  • E-MBA i forandringsledelse, Syddansk Universitet
  • Født 1966

Mathias Reuss Muff

Økonomidirektør
Mail: mrm@ekj.dk
 

  • Ansat i EKJ siden: 2022
  • Uddannelse: Cand.merc.aud., CBS
  • Født 1986

EKJ's bestyrelse

Flemming B. Engelhardt

Formand for EKJ’s bestyrelse
Adm. direktør Nordea Pension Ejendomme 

Per Feldthaus

Eksternt medlem 
Projektdirektør Almenr ApS

Steen Kronborg Nielsen

Direktør
Broconsult A/S

Christina Lindskov

Forretningschef, Miljø og Klima
Valgt af EKJ’s mindretalsaktionærer

Claus Christensen

Ingeniør
Valgt af medarbejdere

Danny Elsby

Byggeleder
Valgt af medarbejdere