Bygningssyn

Hos EKJ tilbyder vi bygningssyn, som skaber overblik vedrørende tilstand og situation for dit byggeri. Vi udfører gennem årene mange bygningssyn, hvor vi blandt andet undersøger vedligeholdelse og reklamationsfejl tilbage fra byggeprocessen.

Vedligeholdelsestilstanden er en afgørende faktor i ethvert bygningssyn, og det indebærer alt vedrørende vinduer, tag, faldstammer og varmeanlæg mm. Med resultaterne herfra arbejdes der videre med en vedligeholdelsesplan, som giver overblik for en periode på 5, 10, 25 eller 50 år. Med denne kan du imødekomme udfordringer før de udvikler sig til et reelt problem og handle, så der tages hånd om alle faktorer .

Derudover indebærer området også 1- og 5-års eftersyn. Dette har vi gjort i mere end 30 år, og denne viden er uundværlig. Indeholder byggeriet fejl eller mangler, kan disse undersøges, og det er vigtigt at fastslå, hvornår fejlen er opstået – der er nemlig ofte stor forskel på en fejl i byggeprocessen og en fejl ved følgevirkning.

Giver eftersynet viden om fejl eller mangler, skal dette selvsagt reklameres for. Dette skal gøres inden tidsfristen udløber, og det skal gøres til den rette ansvarshaver – der er nemlig på dennes regning, at udbedringen skal ske. Vi hjælper med alle forhold herved, og følger op på reklamationen ved ansvarshaver.

Bygningssyn

Foto: Institution Nørrebro

De typiske kunder vi har i vores portefølje ved bygningssyn er:

 • Andelsbolig- og ejerforeninger
 • Offenltige bygningsejere som Staten, Københavns Kommune og Københavns Universitet
 • Små og store erhvervsvirksomheder
 • Byggeskadefonden

De typiske sager vi yder syn på er bygninger til:

 • Undervisning
 • Administration
 • Laboratorier
 • Erhverv
 • Industri
 • Lager
 • Indkøb
 • Overnatninger
 • Villaer
 • Boligetageejendomme

Vores ekspertise på området er stor, og der er derfor også stor variation i vores opgaver angående bygningssyn. Vi udfører nemlig syn på alt fra få etagemeter til flere hundrede tusinde kvadratmeter. Vi har specialisterne og kompetencerne til at udføre bygningssyn for dit projekt.

Kontakt

Hans Juul Jensen

Forretningschef, Byggeri
Tlf: (+45) 29 40 32 83
Mail: hjj@ekj.dk

Projekter

Se hvilke projekter hvor vi har udført bygningssyn