DGNB-projekter

DGNB

Ordet bæredygtighed anvendes i stigende grad, hvilket resulterer i en bred vifte af fortolkninger af begrebets betydning. Inden for rammerne af DGNB-modellen bliver de oprindelige intentioner bag bæredygtighedsbegrebet konkretiseret gennem håndgribelige og handlingsorienterede parametre. Med en vis overlegenhed kan man hævde, at DGNB-systemet formelt operationaliserer bæredygtighed inden for byggeriet.

Dette er noget, som vi som ingeniørrådgivere bifalder, da det giver bæredygtigheden konkrete retningslinjer, kriterier og evalueringsmetoder. Selvom vi er klar over, at systemet ikke udgør en mirakelkur eller alene bærer ansvaret for opnåelsen af bæredygtige byggerier.

I kombination med FN’s verdensmål og relevant lovgivning udgør DGNB en betydelig del af vejen mod et mere miljøvenligt byggeri ved at operationalisere og kvantificere vores ambitioner.

Kom i dialog med en specialist

Har du spørgsmål til bæredygtig byggeri, er du meget velkommen til at række ud til en af vores specialister nedenfor.

Morten Zimmermann

Innovationschef, EKJ Teknik
Tlf: (+45) 20 27 83 94
Mail: mzi@ekj.dk

Line Heidemann-Staur

Landskabsingeniør, EKJ Miljø
Tlf: (+45) 25 20 89 31
Mail: lhe@ekj.dk

Mikkel Kirkeskov

Civilingeniør, EKJ Teknik
Tlf: (+45) 25 20 89 04
Mail: mkk@ekj.dk

Cecilie Andersen

VVS-Ingeniør, EKJ Nord
Tlf: (+45) 25 82 88 39
Mail: can@ekj.dk

Projekter

Eksempler på projekter hvor vi har udført DGNB-rådgivning