DTU SkyLab

Når forskere og studerende er i gang med at teste deres innovative idéer på DTU Skylab, sker det i en bygning, som i sig selv udmærker sig. DTU har valgt at få bygningen designet med et stort fokus på social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Ikke alene er bygningen certificeret med DGNB Guld, men som den første bygning herhjemme har man været igennem den fulde proces for at få anerkendelsen DGNB Diamant, som gives for særlig arkitektonisk kvalitet. Bygningen er en tilbygning til det eksisterende Skylab, som er universitetets tech-innovationshub. Fokus er på at styrke den teknologibaseret studenterinnovation og skal bringe forskningsverdenen og virksomheder sammen, så de i fællesskab får mulighed for at udvikle nye idéer til gavn for samfundet.

Nye standarder for bæredygtighed i byggeriet

EKJ har været totalrådgiver på opgaven og har bl.a. ydet rådgivning i forhold til DGNB-certificeringen.

“På ingeniørsiden forpligter vi os til et miljøvenligt materialevalg, minimering af energiforbruget i bygningen og et optimalt indeklima med gode dagslysforhold i en bygning, hvor vi ikke kan nøjes med standardløsninger. Funktionerne i bygningen stiller høje krav til de tekniske installationer, så der har konstant været fokus på de passive løsninger – f.eks. ved udformningen af ovenlys, hvor flere forskellige løsninger er simuleret for at opnå den optimale balance mellem lysindfald og varmetilskud til bygningen, så vi minimerer risikoen for overophedning,”

Innovationschef, Morten Zimmermann, EKJ.

Han hæfter sig ved, at Skylab på mange fronter er et meget ambitiøst projekt, og at EKJ’s læring har været stor.

”Vi lærer, når vi presser os selv til at tænke nyt, og det gør det her projekt sjovt og spændende at arbejde med som ingeniør,” siger han.

Projektet er realiseret gennem en generøs donation på 80 mio. kr. fra Den A. P. Møllerske Støttefond og Rørbæk & Møller er arkitekter på projektet.

Vores ydelser

  • Projektering og byggeledelse
  • Rådgivning om energi og indeklima
  • Forklassificering af jord
  • Miljøscreening- og sanering af eksisterende bygninger, som sikrer en miljørmæssig forsvarlig håndtering af forurenede jordressourcer og byggeaffald
  • DGNB-certificering

Verdensmål