Byggeledelse

Vi tilbyder rådgivning i forbindelse med byggeledelse. Vores erfaring er bred, da området udgør en af vores spidskompetencer. Vi rådgiver ved mange forskellige former for bygge- og anlægsprojekter, og arbejder både ved hoved- og fagentrepriser.

Når vi anser noget som værende vores spidskompetence, er der fordi, vi har et solidt grundlag for at gøre det. Når vi indtager byggelederrollen følger meget ansvar, som vi løser gennem effektiv og solid rådgivning. Vi ved fra erfaring, at der er brug for både byggeteknisk viden og helikopterblik for at kunne løse rollen. Derfor dygtiggør vores byggeledere sig hver dag gennem de aktive projekter, og vi får på den måde det mest brugbare samarbejde mellem alle parter.

Man skal aldrig undervurdere de indledende faser i et projekt, da det er her mange af de bærende beslutninger bliver taget. Derfor er vi som byggeledere også altid med helt fra starten. Så kan vi sikre en målrettet og struktureret proces, som også skubber til fremdriften for projektet.

Når vi påtager os det ansvar som følger med rådgivningen ved byggeledelse, er der samtidig et ansvar overfor bygherre om at varetage processens faser gennem bl.a. byggetilsyn og -møder. Vores mål er også, at vi skaber tryghed i processen, og specielt i udførelsesfasen. Derudover stræber vores byggeledelse altid efter at aflevere projektet til aftalt tid, økonomi og kvalitet.

Vores byggeledelse

Vores ydelser tilbydes ved både bygnings- og anlægsprojekter, og vores kompetente team overtager gerne styringen så rammerne for byggeriet sikres. Uanset om krav hertil, arbejder vi også med arbejdsmiljøkoordinering på området. Det skaber de bedste betingelser, ligesom det lovpligtige krav herfor overholdes.

Tilgangen i EKJ er systematisk, engageret med en aktiv planlægning, så projektet når godt i mål. På området arbejder vi med følgende ydelser:

  • Udarbejdelse af byggesagsbeskrivelser og udbudstidsplaner
  • Afholdelse af opstartsmøder med entreprenør
  • Tidsstyring
  • Økonomistyring
  • Koordinering af fagtilsyn
  • Styring af økonomi, kvalitet og tid
  • Kontraktopfølgning
  • Arbejdsmiljøkoordinering under projektering og udførelse
Myndighedsgodkendelser og -koordinering; Bygherrerådgivning

Kontakt

Hans Peter Nielsen

Afdelingsleder, Project Management
Tlf: (+45) 21 99 93 35
Mail: hpn@ekj.dk

Projekter

Se hvilke projekter hvor vi har udført byggeledelse