Klimatilpasning

Klimatilpasning er blevet en nødvendighed, og det kan vi ikke modsige. Derfor har vi sat et særligt fokus på, hvordan vi klimasikrer vores projekter. Vores hjerter banker for miljø og bæredygtighed, og klimaet er derfor ingen undtagelse.

Over hele verden opleves klimaforandringerne, og i Danmark mærker vi dem særligt ved flere og kraftigere skybrud. Denne udvikling øger truslen betydeligt, fordi vi i landet har mange lavtliggende områder. Her udgør oversvømmelser en stigende fare, ligesom vores kloaker af og til bliver sat på prøve. Det er desværre noget, vi kun forventer bliver kraftigere.

Vi ønsker at være med til at fremtidssikre de danske arealer, så de i fremtiden kan modstå klimaet. Et af de tiltag vi kan gøre er at optimere vores egne processer, så vi mindsker vores biddrag til klimaforandringerne. Vi tager ansvar – både i vores rolle som rådgivende ingeniører, men også for de projekter vi er en del af.

Klimatilpasning

Klimatilpasning i EKJ

På mange af vores opgaver kender vi ikke løsningen, men arbejder os i fællesskab frem til den. Det mål som vi altid stræber efter er at fremtidssikre projektet. Nogle af de løsninger, som vi tidligere har inkorporeret, har været LAR (Lokal nedsivning af regnvand), omlægning af regnvandsledninger og skabe regnvandsbassiner, ligesom vi ofte arbejder med handlingsplaner, som forudser risici ved skader forsaget af klimaforandringer. Når vi forudser skybrud, overfladevand og belastede kloaker kan vi handle, før det er for sent.

Vandmodelleringsystemet MIKE Urban indgår altid i vores arbejde. Via systemet dimensionerer vi vandelementer, bassiner og rør og simulerer påvirkningen af regnhændelser 20, 50 og 100 år frem i tiden.

Vi har i EKJ nedsat vores egen klimagruppe, fordi vi ser problemet som mangesidet og krævende. Gruppen består af forskellige fagligheder og har til formål at tænkte nye og kreative løsninger. Derfor kan vi også løse selv de mest komplekse opgaver, fordi vi hele tiden prøver af og tænker nyt.

Kontakt

Finn Oemig

Fagchef, Miljøafdelingen
Tlf: (+45) 25 20 88 93
Mail: foe@ekj.dk

Vi udvikler fremtidssikrede løsninger, der nedsætter belastningen af vores kloakker, og dermed mindsker risikoen for oversvømmelser af byer og bygninger

Projekter

Eksempler på projekter hvor vi har udført klimatilpasning