Klimatilpasning

Klimatilpasning

Klimatilpasning er blevet en nødvendighed, og det kan vi ikke modsige. Derfor har vi sat et særligt fokus på, hvordan vi klimasikrer vores projekter. Vores EKJ hjerter banker for miljø og bæredygtighed, og her er klimaet derfor ingen undtagelse.

Over hele verden opleves klimaforandringerne, og i Danmark mærker vi dem særligt ved flere og kraftigere skybrud. Denne udvikling øger truslen betydeligt, fordi vi i landet har mange lavtliggende områder. Her udgør oversvømmelser en stigende fare, ligesom vores kloaker af og til bliver sat på prøve. Det er desværre noget, vi kun forventer bliver kraftigere.

På baggrund af al dette ønsker vi at hjælpe med arbejdet i at fremtidssikre de danske arealer, så de i fremtiden kan modstå klimaet. En af de tiltag vi kan gøre er at optimere vores egne processer, så vi mindsker vores biddrag til klimaforandringerne. Vi tager ansvar, både for vores rolle som rådgivende ingeniører, men også for de projekter vi er en del af.

Klimatilpasning i EKJ

På mange af vores opgaver kender vi ikke løsningen, men arbejder os i fællesskab frem til den. Det mål vi altid stræber efter er at fremtidssikre projektet, så det kan holde til fremtiden. Nogle af de løsninger vi før har inkorporeret har været LAR (Lokal nedsivning af regnvand), at omlægge regnvandsledninger samt skabe -bassiner, ligesom vi ofte arbejder med klimahandlingsplaner, som forudser risici ved skader forsaget af klimaforandringer. Hvis vi forudser skybrud, overfladevand og belastede kloaker kan vi handle, før det er for sent.

Vandmodelleringsystemet MIKE Urban indgår altid i vores arbejde. Med det system dimensionerer vi vandelementer, bassiner og rør og simulerer påvirkningen af regnhændelser 20, 50 og 100 år frem i tiden.

Klimatilpasning er en realitet, og vi tager området seriøst. Vi har nedsat vores egen klimagruppe, fordi vi ser problemet som mangesidet og krævende. Gruppen består af forskellige fagligheder og har til formål at tænkte nye og kreative løsninger. Derfor kan vi også løse selv de mest komplekse opgaver, fordi vi hele tiden prøver af og tænker nyt.

Klimatilpasning

KONTAKT

FINN OEMIG

Fagchef, Miljøafdelingen
Tlf: (+45) 25 20 88 93
Mail: foe@ekj.dk

Vi udvikler fremtidssikrede løsninger, der nedsætter belastningen af vores kloakker, og dermed mindsker risikoen for oversvømmelser af byer og bygninger