Byggeri

Det er med stolthed i stemmen, når vi hos EKJ præsenterer vores forskellige projekter inden for forretningsområdet Byggeri. De spænder bredt over alt fra ambassader til boliger, hoteller, industri og erhverv, institutioner, kontor og administration, sport og kultur, sundhed og undervisning.

Vi renoverer med nænsomhed og respekt for det etablerede, ligesom vi transformerer bygninger til nye formål. Vi arbejder med alle de klassiske ingeniørdiscipliner, ligesom vi indtager rollen som totalrådgiver med byggeledelse og projektering.

Vi har fx hjulpet vores kunder med DGNB-certificering af deres byggerier fx DTU Skylab, der har fået Guld og Diamant, ligesom vi er med til at lave Livscyklusanalyser og bydelscertificeringer ved byudviklingsprojekter. Vi er også med på megaprojektet SDU-Sund i Odense, hvor de 50.000 kvm. tager mere og mere form. Se projektet i denne video.

Ræk ud til os hvis du vil høre mere.

Helhedsorienteret rådgivning

Med fælles mål og en helhedsorienteret tværfag- lig tilgang, sikrer EKJ at skabe energirigtige og fremtidssikre løsninger. Løsninger, der tilgodeser kundens behov og forholder sig til den stigende opmærksomhed på FN’s 17 verdensmål, hvor kvalificeret rådgivning på området er afgøren- de. Projekter er forskellige, ligeså er vurderinger af projekter. Fælles for alle betragtninger er dog processen for vurdering. Vi varetager hele processen – fra idé til færdigt projekt, ligesom vi rådgiver og vejleder omkring materialevalg og muligheder.

I tæt samarbejde med bygherre og brugergrupper lytter og inddrager EKJ de involverede parter i alle byggeriets faser. Vi har den tværfaglige viden, der skal til for at planlægge og gennemføre et bygge- projekt og går op i at levere netop det projekt, som vores kunder forventer. Vi udfordrer på væsentlige spørgsmål som kvalitet, tid og økonomi.

Segmenter

Har du nogle spørgsmål?

Hans Juul Jensen
hjj@ekj.dk