Brandrådgivning

trae_web

Brandsikring kan redde liv, og det er derfor et afgørende fundament for alt byggeri.

Hos EKJ har vi mange års erfaring med at analysere bygninger med brandsikringsbriller og udvikle løsninger, der har sikkerheden i højsædet, men også giver rum til at udvikle ambitiøse og nytænkende byggerier.

Vi kan rådgive jer om brandsikring fra start til slut: Når byggeriet udformes, og der skal indtænkes en brandstrategi. Når byggeriet skal projekteres, og de brandtekniske installationer skal installeres. Og til slut når byggeriet står klar, og brandsikringen skal kontrolleres.

Gennem vores datterselskab Tri-Consult tilbyder vi certificeret brandrådgivning i Brandklasse 2, og når projekterne kræver mere, allierer vi os med specialiserede eksterne samarbejdspartnere.

Vi har også stor erfaring med at kortlægge og optimere brandsikkerheden i eksisterende bygninger.

Sådan går vi til opgaven

Vi indleder med at screene jeres byggeri for at vurdere, hvilken brandklasse bygningen er, og dermed hvilke krav det stiller til brandsikkerheden og jeres byggeansøgning. Det afhænger blandt andet af bygningens funktion og placering i forhold til omgivelserne.

Dernæst lægger vi en brandstrategi, hvor vi kortlægger, hvordan vi bedst kan optimere sikkerheden ved brug af passive og aktive brandsikringer.

Passiv brandsikring er fundamentet for at sikre en bygning mod brand, og det indtænkes i alt fra valget af vægge, døre, lofter og installationer til rumopdeling og bygningsafstand. Princippet er at vælge materialer og konstruktioner, der forhindrer, at en brand kan sprede sig. Eksempelvis kan en brandtæt dør det rette sted forhindre, at branden spreder sig til næste rum.

De aktive brandsikringer omfatter alle de løsninger, der sætter ind, hvis der skulle opstå brand. Det omfatter blandt andet sprinklere og brandventilation, der kan hjælpe med at lede varme og røggasser væk.

Når der er lagt en plan, og installationerne er implementeret, kontrollerer vi, at de virker efter hensigten, og at de sætter ind i rette rækkefølge.

Vi sikrer naturligvis, at alle lovkrav bliver mødt, og vi informerer myndighederne om brand- og flugtveje, så beredskabet ved, hvordan de skal rykke ud.

Vil du høre mere? Så kontakt

Mikkel Skipper

Fire Protection Manager CFPA-E, El-afdelingen
Tlf: (+45) 27 80 01 31
Mail: msk@ekj.dk

Projekter

Se hvilke projekter hvor vi har udført brandrådgivning