Arbejdsmiljøkoordinering

Vi tilbyder rådgivning ved arbejdsmiljøkoordinering, fordi området er en afgørende del af alle byggeprocesser. Projekter fungerer, hvis de bygges på et solidt grundlag. Vi har ligeledes erfaret, at respekt og tillid bygger de stærkeste projekter.

Vi arbejder ud fra filosofien om, at man aldrig må gå på kompromis med arbejdsforholdene. Heldigvis er det en generel tanke, som lever i branchen, og lovgivningen sætter ligeledes krav herom. I dag er det nemlig lovpligtigt at implementere arbejdsmiljøkoordinering i alle bygningsprojekter. Det blev nedsat i 2009, og vi udfylder selvfølgelig vores rolle her overfor bygherre. Vi arbejder meget varieret på området, men noget som er afgørende i vores arbejde er at sikre den høje sikkerhed under både projekterings- og udførelsesfasen.

Den uden tvivl største og vigtigste opgave på området er at varetage alle sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold i samtlige processer. Det kan nemlig få store konsekvenser, hvis man som rådgiver ikke formår at efterleve dette ansvar. Vi påtager os dog gerne det fulde ansvar for at etablere et godt og sikkert arbejdsmiljø, og vores erfaring fortæller, at vi også har kompetencerne til at varetage dette.

Arbejdsmiljøkoordinering med respekt og ansvar
Arbejdsmiljøkoordineringen omfatter blandt andet:

 • Granskning af projektet
 • Kortlægning af risici
 • Udarbejdelse af PSS og arbejdsmiljøjournal mv.
 • Afholdelse af opstarts- og sikkerhedsmøder samt sikkerhedsrunderinger

Skal vi sammen skabe det bedste hold? 

Hos EKJ har vi flere teams af arbejdsmiljøkoordinatorer, som hver dag dygtiggør sig på området. De anvender og udfolder deres kompetencer på store såvel som små projekter, for niveauet for sikkerhed er det samme – tårn højt. For at nå målet er koordinatornes vigtigste redskab kommunikation.

Herved opnås det gode samarbejde og den optimale sikkerhed – begge vigtige faktorer for et byggeri. Derudover arbejde vi efter, både at gøre processen sikker for dem, som udfører denne, men ligledes skal byggeriet være sikker for dem, som efterfølgende tager dette i brug.

Ved hjælp af stærk kommunikation sikres sikkerheden for alle parter i alle processer. Dog har vi også et ansvar overfor bygherre for at oplyse om de regler som findes på området.

Følgende punkter er bygherre forpligtet til vedrørende arbejdsmiljøkoordinering:

 • Forundersøgelser
 • Kortlægning af risici og forebyggelsesprincipper
 • Opdatering af arbejdsmiljøjournal mht. valg i projekteringsfasen
 • Plan for sikkerhed og sundhed
 • Opstartsmøder
 • Koordinering af fælles sikkerhedsforanstaltninger
 • Koordinering af særligt farlige arbejder og særlige risici
 • Sikkerhedsmøder
 • Sikkerhedsrunderinger
 • Håndtering af Arbejdstilsynet

Kontakt

p1

Christina Lindskov

Forretningschef, Miljø og Klima
Afdelingsleder, Miljøafdelingen

Tlf: (+45) 51 26 17 83
Mail: cli@ekj.dk

Arbejdsmiljøkoordinering er med til at sikre, at risikoen for arbejdsulykker og helbredsskader minimeres eller elimineres

Projekter

Se hvilke projekter hvor vi har udført arbejdsmiljøkoordinering