Bæredygtighedsrådgivning

Byggeri står for 40 pct. af Danmarks energiforbrug og er derfor højt på dagsordenen disse år. Mere bæredygtighed i byggeriet ligger os tæt på hjertet, og vi arbejder hver dag for at gøre den danske byggebranche grønnere via vores kvalificerede rådgivning.

Bæredygtighedsrådgivning hos EKJ er en bred betegnelse, da der er mange lag og niveauer at rådgive på. Et af de områder, som fylder meget hos os, er DGNB-screening og rådgivning i forbindelse med certificering af bygninger. På disse som på øvrige områder har vi specialister med høj faglig viden, som holder sig løbende opdateret, da området udvikler sig meget i disse år.

Besøg nogle af vores projektcases her

Meget at vinde ved rettidig omhu

Generelt gælder det, at hvis indsatsen for at skabe et grønnere projekt skal lykkes, så skal bæredygtighedsaspekter indarbejdes tidligt i projektet, og der skal opstilles konkrete målsætninger. Besøg nogle af vores projektcases indenfor bæredygtighedsydelser her

Et projekts bæredygtighed kan omfatte et eller flere delelementer alt efter ambitionen hos bygherre.

  • Miljø- og klimamæssig påvirkning, herunder energiforbrug, ressourceforbrug, reduktion af affaldsmængder, miljørigtige materialer og klimasikring af projektet.
  • Økonomisk bæredygtighed, herunder anlægs- og totaløkonomi samt cirkulær økonomi.
  • Social bæredygtighed, herunder brugerhensyn og brugerinddragelse samt tilgængelighed.
  • Teknisk kvalitet, herunder valg af de tekniske løsninger.
  • Procesmæssig kvalitet, herunder sikring af implementering og fastholdelse gennem alle byggeriets faser.

For at sikre projektets kvalitet evalueres de aftalte mål. Her ligger ligeledes en mulighed for at justere løbende, så det endelige resultat også lever op til de opsatte ønsker og mål.

Ydelser:
Camilla Hylleberg Photography

Ræk ud hvis du vil vide mere

Christina Lindskov

Forretningschef, Miljø, Vej og Klima
Afdelingsleder, Miljøafdelingen

Tlf: (+45) 51 26 17 83
Mail: cli@ekj.dk

Morten Zimmermann

Innovationschef
Tlf: (+45) 20 27 83 94
Mail: mzi@ekj.dk

Projekter

Eksempler på projekter hvor vi har udført bæredygtighedsrådgivning