Project management

Forretningsområdet Project Management (PM) varetager byggeledelses- og bygherrerådgivningsopgaver og samler samtidig kompetencer og viden om projekt- og projekteringsledelse.

EKJ yder rådgivning helt fra de indledende overvejelser om et byggeri og frem til afleveringen og ibrugtagningen af det færdige byggeriprojekt.

Vi arbejder med en lang portefølje af projekter og har bl.a. leveret rådgivning for projekter som fx Nationalbanken, Urbanplanen, Marina Park (ATP-Ejendomme), Jagtvej 169 (PFA Ejendomme) og Classic Car House.

Bygherrerådgivning udføres på alle niveauer fra de små rådgivningsopgaver til de store sager. Vores bygherrerådgivere trækker på en bred vifte af kompetencer fra fagspecialister i firmaets øvrige afdelinger og sikrer ved tværfaglig tilgang, at der skabes tidligt overblik over projekternes mange udfordringer.

EKJ’s byggeledere forestår styring af byggeriets udførelse og sikrer måloverholdelse af tid, økonomi, kvalitet samt arbejdsmiljøkoordination under projektering og udførelse. Vi arbejder med målrettet kompetence udvikling på alle niveauer og flere af vores projektledere er certificerede i fx PRINCE2®

Se uddrag fra nogle af vores projekter

Har du nogle spørgsmål?

Forretningschef, Hans Peter Nielsen,
hpn@ekj.dk