Myndighedsgodkendelser

EKJ har bred erfaring med identifikation og udarbejdelse af myndighedsansøgninger for alle miljørelaterede emner indenfor bygge-/anlægsprojekter og oprensningsprojekter. Opstilling af tidsplaner for indhentning af tilladelser samt udarbejdelse af ansøgningerne og dialog med myndighederne er et af vores kerneområder.

EKJ har været ansvarlig for indhentning af alle tilladelser til Cityringsprojektet, og opstilling af Authority Schedule og afklaring med entreprenøren om, hvilke tilladelser der skal bruges i de forskellige processer samt en god relation til myndighederne er essentielt for os. Vi har erfaring med både store tilladelser (som tilladelser til grundvandskontrol) og til ”små” tilladelser såsom gravetilladelser eller udarbejdelse af trafikplaner for boringer i vejareal.

Myndighedsgodkendelser og -koordinering; Bygherrerådgivning

Kontakt

p1

Christina Lindskov

Forretningschef, Miljø og Klima
Afdelingsleder, Miljøafdelingen

Tlf: (+45) 51 26 17 83
Mail: cli@ekj.dk

Projekter

Se hvilke projekter hvor vi har udført myndighedsgodkendelser og -koordinering