Byggemodning

Hos EKJ tilbyder vi rådgivning inden for byggemodning. Området indeholder nemlig mange forskellige aspekter, og det er helt afgørende at tage udgangspunkt i det enkelte projekt. Vi kender forudsætningerne for at klaregøre en byggegrund, hvis det er ønsket for grunden i fremtiden. Forbered dig på at byde infrastruktur og matrikelnummer velkommen.

Mange er nok ikke klar over, hvor mange processer, som egentlig går forud for selve byggeriet. Med byggemodning kommer mange forskellige og nødvendige processer, hvor fremtidens forhold etableres, så det næste skridt kan blive selve byggeriet. Det er med andre ord en, på overfladen, usynlig proces.

Som med vores øvrige rådgivning, tager også byggemodning udgangspunkt i kundens behov og ønsker. Vi stræber altid efter på bedste vis at indfri disse i processen. Som nævnt er der flere processer, som indgår her, og deres samlede formål er, at skabe et godt fundament for en videre udvikling.

 • Planlægning af nødvendige forundersøgelser
 • Indhentning af myndighedstilladelser ved fremtidig udvikling på området
 • Projektering af rydning, terrænregulering og forsyningsledninger

Med byggemodning får du altså grunden klar til de planer du har for den i fremtiden. Vores teams er sammensat tværfagligt, så du får den bedste og mest kompetente rådgivning. Ligesom store dele af vores øvrige rådgivning, tænker vi også bæredygtige løsninger ind her. Sidder du ikke selv med den faglige viden for byggemodning, overtager vi gerne projektet.

Veje og vejanlæg; byggemodning

Vores erfaring er bred, både når det kommer til projektering, planlægning og udførelse af disse opgaver. Derfor besidder vi også mange kompetencer:

 • Jordarbejder
 • Nedbrydning af eksisterende bebyggelse
 • Fundering
 • Etablering af byggegruber
 • Klargøring til og etablering af veje, broer og tunneller
 • Forsyninger
 • Afledning af regnvand herunder LAR-løsninger
 • Interimsveje og byggepladsindretning

Kontakt

p1

Christina Lindskov

Forretningschef, Miljø og Klima
Afdelingsleder, Miljø

Tlf: (+45) 51 26 17 83
Mail: cli@ekj.dk

Projekter

Se hvilke projekter hvor vi har udført byggemodning