Sport og kultur

EKJ har som rådgivende ingeniør samarbejdet med bygherrer, arkitekter og entreprenører i forbindelse med realiseringen af en række udstillings- og museumsbygninger samt bygninger til idræt og rekreative faciliteter.

Projekterne omfatter både spektakulære nybyggerier samt opgaver i forbindelse med restaurering, renovering og ombygning af eksisterende bygninger. I Danmark har vi et levende kulturliv og en rig kulturarv. Det omfatter blandt andet fredede og bevaringsværdige bygninger, der anvendes til mange forskellige formål. Bygningerne repræsenterer stor økonomisk og kulturel værdi, og det kræver derfor stor viden og erfaring, når disse skal vedligeholdes eller ombygges.

Vi sikrer altid, at bygningerne istandsættes med respekt for arkitekturen og med fokus på driftsvenlighed. Vores kompetencer omfatter alle de klassiske ingeniørdiscipliner, herunder projektering af konstruktioner med store spændvidder, analyser af indeklima og vurdering af bygningsfysiske forhold for f.eks. museer, idrætshaller og svømmehaller. Vi har stor erfaring med analyser af byggeteknik, bygningssystemer og teknisk vedligehold. Vi kender til de særlige krav der gælder, når bygningerne indrettes til brug af mange mennesker og med indretning og indhold som kræver særlig sikring og indeklima.

Naturhistorisk Museum

Projekter til sport- og kulturfaciliteter vil ofte have offentlighedens interesse, og kræver dermed en udvidet indsats for styring af brugere og øvrige interessenter.

EKJ’s ingeniører har i en række særlige projekter rådgivet om udførelse af kunstværker, f.eks. Tårn ved Lernacken / Øresundsbroen (Kunstner: Olafur Eliason), Skulptur ved Rockefellerinstituttet (Kunstner: Peter Bonnén) og Skulptur ved Søren Kirkegaards Plads (Kunstner Elisabeth Touborg).

Kontakt

Susanne Skjellerup Thomsen

Forretningsudviklingschef, Forretningsudvikling
Tlf: (+45) 28 98 89 18
Mail: sst@ekj.dk

Projekter