Miljø og klima

I det tværfaglige forretningsområde EKJ Miljø & Klima er vi stolte af , at vi har foretaget miljørådgivning på både store og små projekter i over 30 år. Det star- tede med projekter som fx Sundby Gasværk, Østre Gasværk og Valby Gasværk – tre meget forurenede grunde, som vi har hjulpet med at få renset tilstrækkeligt til, at de nu kan anvendes sikkert.

Siden kom Metro Cityringen, Red Molen, Frihedsmuseet og Statens Naturhistoriske Museum, hvor vi også har haft nøgleroller indenfor miljøområdet, ligesom vi senest har kortlagt de anvendelige ressourcer for ATP Ejendomme på projektet Jagtvej 169, så ejendommens byggematerialer blev genbrugt og videresolgt inden nedrivning.

Vi hjælper desuden vores kunder med DGNB-certificering af deres byggerier fx DTU Skylab, der har fået både Guld og Diamant, ligesom vi hjælper med at lave Livscyklusanalyser og bydelscertificeringer ved byudviklingsprojekter. Vi er også med på et renoveringsprojekt på Risø Campus, hvor vi tester den frivillige bæredygtighedsklasse som led i udviklingen af en national strategi for bæredygtigt byggeri. Med den stigende opmærksomhed på FN’s 17 verdensmål ved vi, at der vil være brug for kvalificeret rådgivning på området i årene, der kommer.

Christina Lindskov, Forretningschef 

Miljøydelser der spænder bredt

ores mange år i branchen har rustet os med en solid erfaring med miljørådgivning, hvor vi spænder bredt
over en række ydelser som bl.a. jord- og grundvandsforurening, miljøtilsyn, ressourcekortlægning, klimatilpasningsydelser, undersøgelser af skadelige stoffer i byggematerialer (miljøsanering) foruden arbejdsmiljø på byggepladsen samt miljøledelse. Vi sender det bedst egnede team til den enkelte opgave. Vores teams består af erfarne og dygtige teknikere og AC-medarbejdere, som alle er rutinerede i at besigtige byggepladser og udføre tilsyn og har en tværfaglig tilgang til opgaverne.

Vores tilgang

Kommunikation og god projektledelse er essentielt for det gode samarbejde. Derfor arbejder vi dedikeret på at etablere og vedligeholde den gode kontakt til entreprenører og myndigheder, så projektet kan forløbe så gnidningsfrit som muligt. Vi er klar til at håndtere udfordringer, når de opstår, og vi lærer undervejs og indarbejder og deler vores nye erfaringer i projekterne.

Har du nogle spørgsmål?

Kontakt

CLI 2 - 266x177

Christina Lindskov
cli@ekj.dk