Miljø og klima

I det tværfaglige forretningsområde EKJ Miljø & Klima er vi stolte af , at vi har foretaget miljørådgivning på både store og små projekter i over 30 år. Det startede med projekter som fx Sundby Gasværk, Østre Gasværk og Valby Gasværk – tre meget forurenede grunde, som vi har hjulpet med at få renset tilstrækkeligt til, at de nu kan anvendes sikkert.

Siden kom Metro Cityringen, Red Molen, Frihedsmuseet og Statens Naturhistoriske Museum, hvor vi også har haft nøgleroller indenfor miljøområdet, ligesom vi senest har kortlagt de anvendelige ressourcer for ATP Ejendomme på projektet Jagtvej 169, så ejendommens byggematerialer blev genbrugt og videresolgt inden nedrivning. Se mere her

Som rådgiver ønsker vi at bidrage til at tænke social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed rettidigt ind i vores projekter. Vi bestræber os på, så vidt muligt at integrere FN’s 17 verdensmål i vores opgaveløsninger.

Det ligger os på sinde at indtænke genbrug af byggematerialer, cirkulær økonomi mm. i vores projekter.

Inden for bæredygtighed udfører vi en række opgaver her i blandt:

  • CO2 regnskaber for bygge- og anlægsprojekter
  • CO2 regnskaber for virksomheders produktion og drift
  • Udarbejdelse af klimaregnskab iht. Green House Gas Protocol
  • Udarbejdelse af entreprenørkrav til byggeprojekter indenfor bæredygtighed i selve byggeprocessen inkl. evalueringsmodel
  • LCA-/LCC-beregninger
  • DGNB certificeret byggeri og renoveringer
  • Tydeliggørelse af FN’s 17 verdensmål i projekterne
  • Etablering af LAR-bassiner samt grønne løsninger i projekter
  • Biodiversitet og beskyttede naturområder
  • Vurderinger i forhold til EU-taksonomiordning

I EKJ har vi et hold af specialister med høj faglig viden, som holder sig opdateret på området.

Vi hjælper bl.a. vores kunder med DGNB-certificering af byggerier fx DTU Skylab, der har fået både Guld og Diamant, ligesom vi hjælper med at lave Livscyklusanalyser og bydelscertificeringer ved byudviklingsprojekter. Vi er også med på et renoveringsprojekt på Risø Campus, hvor vi tester den frivillige bæredygtighedsklasse som led i udviklingen af en national strategi for bæredygtigt byggeri. Med den stigende opmærksomhed på FN’s 17 verdensmål ved vi, at der vil være brug for kvalificeret rådgivning på området i årene, der kommer.

Christina Lindskov, Forretningschef 

Miljøydelser der spænder bredt

Vores mange år i branchen har rustet os med en solid erfaring med miljørådgivning, hvor vi spænder bredt over en række ydelser som bl.a. jord- og grundvandsforurening, miljøtilsyn, ressourcekortlægning, klimatilpasningsydelser, undersøgelser af skadelige stoffer i byggematerialer (miljøsanering) foruden arbejdsmiljø på byggepladsen samt miljøledelse. Vi sender det bedst egnede team til den enkelte opgave. Vores teams består af erfarne og dygtige teknikere og AC-medarbejdere, som alle er rutinerede i at besigtige byggepladser og udføre tilsyn og har en tværfaglig tilgang til opgaverne.

Kommunikation og god projektledelse er essentielt for det gode samarbejde. Derfor arbejder vi dedikeret på at etablere og vedligeholde den gode kontakt til entreprenører og myndigheder, så projektet kan forløbe så gnidningsfrit som muligt. Vi er klar til at håndtere udfordringer, når de opstår, og vi lærer undervejs og indarbejder og deler vores nye erfaringer i projekterne.

Læs mere om vores forskellige ydelser under ‘Kompetencer’.

Cases

Har du nogle spørgsmål?

Kontakt

CLI 2 - 266x177

Forretningschef Miljø & Klima, Christina Lindskov
cli@ekj.dk