Ny stationsplads med bypark og skybrudssikring

I 2024 udvides metrolinjen M4 med fem nye stationer. EKJ hjælper med at bygge stationspladsen ved Mozarts Plads, der skal fungere som en lille bypark med skybrudssikring.

Mozarts Plads har igennem snart 100 år været en karakteristisk plads i det ”gamle Sydhavn”. Når metrolinjen M4 udvides med fem nye stationer i 2024, vil Mozart Plads også skulle rumme en stationsplads med flere træer, bænke og cykelstativer.

Og det har ikke været uden udfordringer at klemme al den nødvendige teknik ned under overfladen på den gamle plads.

”Selve metroboksen ligger meget højt, og vi har dermed ikke haft mange centimeter at arbejde med op til overkanten af det nye terræn, hvor vi skal gemme al den teknik, som får pladsen til at fungere.
Det betyder, at vi har måtte tænke i alternative løsninger og en lidt anderledes indretning af pladsen,” fortæller Natalia Borch Nielsen, der er vejingeniør hos EKJ.

Ikke bare et praktisk knudepunkt

For Metroselskabet har det været vigtigt, at pladserne ikke designes som travle gennemgangssteder, men som attraktive pladser til glæde og gavn for de mennesker, der bor og arbejder i området.
Derfor bliver pladsen ikke kun designet, så det er let at komme op og ned fra metroen, men også så man har lyst til at slå sige ned.

Nedgangen til metroen placeres derfor ude i den ene side af pladsen, så det efterlader et stort sammenhængende areal. Her er det meningen, at der skal kunne afholdes events, ligesom der vil blive plantet træer og andet grønt, der skal give fornemmelsen af en bypark. Pladsen kommer desuden til at rumme springvand, en toiletbygning og plads til juletræ.

Trafiksikkerheden i højsædet

SLA har designet pladsen og er totalrådgiver på projektet. EKJ er ingeniørrådgiver og har sammen med Raw Mobility stået for at realisere SLA’s design. Herunder den nye skybrudssikring af pladsen, der håndteres ved at etablere regnbede og forsinkelsesbassiner.

EKJ har designet og projekteret de fremtidige trafikale arealer – herunder vej, cykelsti, fortov, parkering og buslommer samt vejbelysning. Dertil kommer projekteringen af et nyt signalanlæg, som Raw Mobility har hjulpet med.

Generelt har det i projektet været meget stor fokus på at prioritere de bløde trafikanter – både ift. trafiksikkerhed og tilgængelighed.

Visualiseringer: SLA  

Vidste du, at …

Metroen udvides med fem nye stationer i 2024 – herunder Mozarts Plads?

EKJ & Metroselskabet

EKJ har arbejdet for Metroselskabet i mange år, og har også været med til at realisere Cityringen, som blev bygget fra 2010-2019?

Selve metroboksen ligger meget højt, og vi har ikke haft mange centimeter at arbejde med op til overkanten af det nye terræn, hvor vi skal gemme al den teknik, som får pladsen til at fungere.
Det betyder, at vi har måtte tænke i alternative løsninger og en lidt anderledes indretning af pladsen.

Natalia Borch Nielsen, vejingeniør i EKJ

Bygherre

Metroselskabet

Samarbejdspartnere

SLA
Raw Mobility

Lokation

Mozarts Plads, København

Status

Undervejs

Vores primære ydelser:

Reetablering af pladsen efter metroudgravning og udførelse af ny stationsplads

Fokus på at sikre gode flow, tilgængelighed, trafiksikkerhed og gode opholdsmuligheder på pladsen

Projektering af vek, sti, fortove, parkering, buslommer, vejbelysning, skilte og nyt signalanlæg. 

Skybrudssikring herunder etablering af regnbede og forsinkelsesbassiner med interne forbindelsesledninger.

Håndtering af forsyningsledninger

Miljørådgivning ifm. jordforurening