Her er plads til store opfindelser

EKJ har rådgivet SDU og Bygningsstyrelsen i opførelsen af en spektakulær udvidelse af Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet.

Odense vil være verdens bedste robotby, og med tilføjelsen af det helt nye Dreamlab på SDU, er ambitionerne kommet et skridt tættere på målet. Mærsk McKinney Møller Instituttet (MMMI) – hvor der bl.a. forskes i robotteknologi, AI og droner – er nemlig blevet udvidet med et nyt og opsigtsvækkende byggeri, der skal inspirere de studerende til at udklække fremtidens opfindelser.

”Det er et ambitiøst byggeri, og bygningens indvendige former og geometri giver dig instinktivt en følelse af, at her kan man tænke stort. Der er virkelig lagt op til, at the sky is the limit, og vi er meget glade for, at vi som rådgivende ingeniører på projektet har været med til at realisere ambitionerne,” lyder det fra Daniel Nymann Jensen, der er EKJ’s byggeleder på projektet.

Beskriver og kvalitetssikrer bygherres ønsker

EKJ har projekteret og udbudt alle ingeniørarbejder, og har således stået for at beskrive bygherres ønsker helt ned til mindste, tekniske detalje. Derudover har EKJ også rådgivet Bygningsstyrelsen og SDU i deres ønske om at opføre et bæredygtigt byggeri, der kan opnå en DGNB-guld certificering. Rådgivningen har både bestået i at vejlede bygherre om, hvad der skal til for at opnå den ønskede certificering, men også i at hjælpe med den efterfølgende dokumentation.

Og så har EKJ også stået for miljørådgivningen på projektet – herunder projektering af en regnvandsløsning, hvor et landskabeligt formet søområde sikrer nedsivning.

Udover EKJ består teamet af aarhusianske Cubo Arkitekter, som er totalrådgiver på byggeriet, Kristine Jensen Tegnestue, som står bag landskabsplanen og Etos Ingeniører.

Kan gå direkte fra teori til svejsning

Den nye bygning kommer til at ligge i sammenhæng med universitetets tekniske fakultet. Her bliver den via gangbro og underjordisk tunnel koblet til både det nuværende institut og resten af SDU.

Bygningens kerne består af et kreativt område, der er åbent hele vejen op til taget, hvilket giver de studerende ekstra rum til at arbejde med deres projekter.  Det store projektområde suppleres af laboratorier og grupperum, der placeres som lette glasbokse, der vender ind med bygningens hjerte, så der er visuel kontakt mellem de enkelte møderum og det store projektområde.

Bygningen vil få plads til 500 studerende og 100 ansatte, og ifølge Daniel Nyemann Jensen bliver det et ret unikt sted at være studerende.

”Det ene øjeblik kan du sidde fordybet i teori, det næste kan du stå med en svejser i hånden og teste ting af, fordi der er lavet et værksted i kælderen. Bygningen er konstrueret, så teori og praksis kan smelte sammen uden at forstyrre hinanden. Det betyder selvfølgelig også, at vi har arbejdet rigtig meget med akustik og lydisolering for at få så mange forskellige funktioner til at kunne spille i samme hus.”

Udvidelsen af MMMI er støttet af A.P. Møller Fonden.

Fotos: Bygningsstyrelsen og SDU – Syddansk Universitet

Vidste du, at …

MMMI var blandt de første, der startede robotforskning i Danmark og har skabt grobunden for en robotklynge i Syddanmark, der omfatter mere end 130 robotteknologiske virksomheder?

En trofast støtte

A.P. Møller Fonden har støttet MMMI siden grundlæggelsen i 1997  – blandt andet fordi der allerede var et tæt samarbejde med det daværende Odense Universitet om at udvikle ny, banebrydende produktionsteknologi til Lindøværftet.

Bygningens indvendige former og geometri giver dig instinktivt en følelse af, at her kan man tænke stort. Der er virkelig lagt op til, at the sky is the limit, og vi er meget glade for, at vi som rådgivende ingeniører på projektet har været med til at realisere ambitionerne.

Daniel Nymann Jensen, EKJ's byggeleder på MMMI

Bygherre

Samarbejdspartnere

Lokation

Odense

Status

Færdiggjort i 2023

Vores primære ydelser:

Konstruktioner: Ny bygning, gangbroer og underjordisk tunnel.

VVS: Vand, varme, afløb, kloak, ventilation, køling, sprinkling, behandlet vand og luftarter. 

El: Svag- og stærkstrøm, forsyning, belysning, BMS, elevatorer etc.

Teknisk inventar: Stinkskabe, punktsug og andet laboratorietilpasset inventar.  

Bæredygtighed: Energirammeberegning, indeklimasimulering, ansvarlig for DGNB-certificering

Miljø: Forundersøgelser samt projektering af klimasikringsløsning i form af landskabeligt søområde med nedsivning.