Fra kontor til klimasikret parkeringsplads

En af EKJ’s industrikunder slog to fluer med et smæk, da de rev to administrationsbygninger ned og anlagde en ny parkeringsplads.

Medarbejderne tænker næppe over det til hverdag, men de sidder faktisk og ser ud på resterne af deres gamle kontorbygninger. For da en af EKJ’s industrikunder skulle rive to administrationsbygninger ned, fokuserede de på at genbruge de nedrevne byggematerialer.

Således blev de gamle betonelementer ikke bare skaffet af vejen, men renset og knust, så man kunne bruge dem som bærelag på den parkeringsplads, som også skulle anlægges.

”Det gik lige op rent økonomisk. På den ene side skulle vi ikke ud at købe nyt stabilgrus, og vi sparede på affaldsafgiften. På den anden side kostede det penge at rense materialerne for at kunne bruge dem igen. Der er dog ingen tvivl om, at man her valgte den mest bæredygtige løsning, der værner om ressourcerne,” lyder det fra Jens Strandby Jakobsen, der var EKJ’s miljørådgiver på sagen.

I planlægningen kunne EKJ’s rådgiver bl.a. trække på god erfaring med at genanvende gamle industribygninger til opfyld af kajen ude i Nordhavn.

Gamle kældre håndterer regnvand

Parkeringspladsen gemmer dog ikke kun på de tidligere administrationsbygninger, men kan også håndtere lokal nedsivning af regnvand, så de stadigt hyppigere skybrud ikke belaster nærområderne.

Som led i den miljøvenlige løsning besluttede man at anvende de to nedrevne bygningers kældre som nedsivningsbassiner. Regnvandet ledes således fra parkeringsarealet og til plantebede med filtermuld og derfra videre til de nye regnvandsbassiner, der blev fyldt med egnet stenmateriale for at optimere muligheden for opbevaring af regnvand.

Regnvandet siver langsomt ned til jorden under bassinerne og er dimensioneret til at kunne håndtere en 100-årshændelse. Udover at sikre området mod oversvømmelse gør plantebedene også, at parkeringspladsen er blevet en del kønnere og grønnere at kigge på.  

5 gode råd til at genbruge byggematerialer

Færre udgifter til affaldsafbrænding og indkøb af nye materialer, bygninger med historie og sjæl og en nødvendig håndsrækning til miljøet. Det er blot nogle af fordelene, hvis man går strategisk til nedrivningsarbejdet og ser bygningen som et ressourcelager.

Få de bedste råd til at komme i gang  

Det gik lige op rent økonomisk. På den ene side skulle vi ikke ud at købe nyt stabilgrus, og vi sparede på affaldsafgiften. På den anden side kostede det penge at rense materialerne for at kunne bruge dem igen. Der er dog ingen tvivl om, at man her valgte den mest bæredygtige løsning.

Jens Strandby Jakobsen, miljørådgiver i EKJ

Bygherre

Stor industrikunde

Lokation

Sjælland

Vores primære ydelser:

Miljøsanering og nedrivning af to kontorbygninger

Genbrug/nyttiggørelse af byggematerialer 

Etablering af P-plads med nedsivning af regnvand og etablering af regnvandsbassiner.

Håndtering af særlige krav til støvbegrænsning og -håndtering