HimmerLand

EKJ hjælper HimmerLand med at modernisere og udvide deres resort. Det omfatter bl.a. en topmoderne multihal, et toetagers spaområde, en ny hotelfløj, P-hus, boliger og nye fællesfaciliteter – alt sammen tæt på naturbeskyttet område.

Siden 1979 har såvel lokale som tilrejsende kunne spille golf i det smukke vesthimmerlandske landskab i Nordjylland, der i dag rummer Nordeuropas største resort.

Resortet er løbende blevet udbygget med bl.a. små huse, hotel, spa og bowlingcenter, og særligt efter Lars Larsen i 2007 overtog hele stedet, er resortet vokset.

I 2020 begyndte HimmerLand sin rejse mod at blive et helårsresort, og her hjælper EKJ som rådgivende ingeniør med bl.a. at udvikle en helhedsplan og etablere en ny multihal, en ny spaafdeling, en ny hotelfløj, nyt boligområde, fællesfaciliteter samt et nyt P-hus med elevatortårn.

En gåtur på det bølgende tag

Den nye multihal bliver bygget i tre plan, og kommer til at rumme fitness, golfsimulator, legeområde, foyer, møderum og en stor hal til koncerter, foredrag, konferencer og sportsaktiviteter.

Der har været stort fokus på at indpasse bygningen i det småbakkede, nordjyske landskab, og hallen har således fået et bakket, grønt tag, hvor besøgende kan gå og spejde ud over landskabet, eller deltage i udendørs koncerter og arrangementer. Taget bliver også udstyret med solceller, der skal sikre vedvarende energi til resortet, og byggeriet har generelt stor fokus på materialevalg, indeklimaoptimering og bæredygtighedshensyn og forventes DGNB-certificeret til guld.

Naturbeskyttet landskab stiller særlige krav

HimmerLand ligger i et naturskønt og klassisk vestjysk landskab ved Sjørup Sø og vandløbet Herredsbækken, der er præget af store vider, små skove, en del søer og god vind.

Området er både naturbeskyttet og forholdsvist fladt, og det kræver nogle helt særlige overvejelser, når der skal bygges nyt. I EKJ har vi derfor haft stor fokus på at rådgive om at træffe de valg, der er bedst for naturen i området, og som også sikrer, at de stigende regnvandsmængder ikke kommer til at volde problemer.

”Der bliver stillet høje krav til håndteringen af regnvand, da alt regnvand skal forsinkes og renses, inden det bliver ledt ud mod områdets omgivende søer og vandløb. Vi har derfor designet et stort system af landskabeligt formede regnvandsbassiner både i forbindelse med multihalsprojektet, i forlængelse af sportsanlægget og ved den nye boligudstykning,” siger Finn Oemig, der er chef for miljøafdelingen i EKJ.

Regnvandssøer hjælper biodiversiteten

Det skal gøres med ekstra omhu, da regnvandsbassinet kommer til at ligge i et beskyttet engområde, og her har EKJ i samarbejde med HimmerLand fundet en løsning, der kan bidrage til områdets natur. Regnvandsbassinet bliver etableret som en naturlig sø, og dén tilføjelse vil være en gevinst for biodiversiteten i området, da vådområder bl.a. vil kunne lokke padder og nye planter til området.

”Når vi udvider vådområderne og skaber nye søer, kan vi styrke biodiversiteten i området. Vådområder vil fx øge andelen af insekter, som igen vil lokke fugle til, og den vej igennem, vil flere dyr – og planter – kunne trives i området,” siger Finn Oemig.

Derudover vil der – som det altid er tilfældet, når man fjerner natur – blive etableret dobbelt så meget eng, som der bliver fjernet. I dette tilfælde vil der blive anlagt nye engområder i et af nærområderne, hvor der tidligere er blevet dyrket majs.

Tak for lån af billeder til HimmerLand. Læs mere om resortet her.

”Der bliver stillet høje krav til håndteringen af regnvand, da alt regnvand skal forsinkes og renses, inden det bliver ledt ud mod områdets omgivende søer og vandløb. Vi har derfor designet et stort system af landskabeligt formede regnvandsbassiner. Når vi udvider vådområderne og skaber nye søer, kan vi styrke biodiversiteten i området. Vådområder vil fx øge andelen af insekter, som igen vil lokke fugle til, og den vej igennem, vil flere dyr – og planter – kunne trives i området.”

Finn Oemig, chef for miljøafdelingen i EKJ

Særlige fokusområder

   • Klimatilpasning med særlig fokus på regnvandshåndtering
   • Bæredygtighedshensyn
   • Bebyggelse når naturbeskyttede områder
   • DGNB-certificering
Kategorier:
Kunde: HimmerLand og Lars Larsen Group
Arkitekt: AK83 Arkitekter

HimmerLand