Fra gammeldags plejehjem til skræddersyet botilbud

EKJ hjælper Byggeri København og Socialforvaltningen i Københavns Kommune med at renovere, ombygge og udvide et plejehjem fra 60’erne, så det kan genopstå som et moderne botilbud for sindslidende.

Det er ikke uden udfordringer, når et byggeri fra 60’erne skal renoveres og tilpasses nye funktioner. Til gengæld er resultatet en bedre og mere bæredygtig løsning. Det fortæller Troels Ortega Harry, der er EKJ’s projektleder på at renovere og udvide Solterrasserne i Valby.

Den karakteristiske røde murstensbygning med de skrånende terrasser har i mange år været brugt som plejehjem, men efter en grundig screening af bygningens potentialer besluttede Byggeri København at renovere og udbygge  bygningen for at skabe plads til et specialiseret botilbud for sindslidende. Det betyder bl.a., at man slår de små boligenheder sammen til toværelseslejligheder med køkken, bad og en robust indretning.

”Bygningen er jo fra en tid, hvor der var langt færre krav til vores boliger. Indeklimaet skal bl.a. have et stort løft, og her bliver vi udfordret af, at bygningen skråner, og etagerne dermed ligger forskudt i forhold til hinanden. Derfor kan vi ikke bare integrere et klassisk ventilationssystem, men skal have specialbygget en skrånende ventilationsskakt, der passer hele vejen ned igennem bygningen,” fortæller Troels Ortega Harry.

Et byggeri med indbyggede udfordringer

Det en udfordring at få plads til al den nødvendige teknik i en bygning, der i forvejen har lave lofter, og hvor man samtidig skal tænke nye, forstærkende elementer ind, fordi en række af de bærende vægge skal fjernes. Derfor er kreative ingeniørløsninger og kompromiser en fast del af arbejdsgangen.

”Vores vigtigste rolle er at sikre, at byggeriet overholder lovgivningen, lever op til bygherrens skærpede krav og samtidig harmonerer med arkitekternes visioner. Den bedste løsning for indeklimaet er sjældent den æstetisk smukkeste, og så må vi arbejde os frem mod et kompromis, som alle parter kan stå inde for,” siger Troels Ortega Harry.

Og der er projektlederen på hjemmebane.
”For mig som sagsingeniør er det mere spændende at renovere frem for at bygge nyt. For her skal vi være kreative inden for en række stramme og bundne rammer, og det giver både nogle fysiske og økonomiske udfordringer, som vi skal finde de bedste løsninger på,” siger Troels Ortega Harry.

Spisesal med over 5 meter til loftet

Samtidig får Københavns Kommune et byggeri i tidens ånd ved at bevare frem for at rive ned og bygge nyt.

”Byggeri København og Socialforvaltningen får en mere bæredygtig løsning, fordi vi genbruger en masse materialer. Samtidig får de også nogle stærke værdier foræret, da de har valgt at tage udgangspunkt i bygningens eksisterende geometri. Det betyder fx, at beboerne får en spisesal med over 5 meter til loftet. Det havde de helt sikkert ikke fået, hvis vi havde bygget nyt.”

Udover at renovere det eksisterende byggeri består opgaven også i at bygge en tilbygning med plads til ni boliger, cafe, spiserum og et stort aktivitetsrum. Samtidig skal grunden renses for forurening, ligesom der skal udvikles en integreret klimaløsning.

Bygningen går efter en DGNB Sølv-certificering, og ventes at stå klar i 2026.

Vi har også stået for at at energimærke bygningen.

  

En del af et fast samarbejde

Solterrasserne udvikles i regi af DSP Plus; et strategisk partnerskab med Københavns Kommune, der omfatter nybygning, ombygning og renovering af bl.a. omsorgs- og idrætsbyggerier. Udover EKJ tæller byggeteamet Jakon, Rørbæk og Møller arkitekter, LETH & GORI og Schul landskabsarkitekter.

Byggeri København og Socialforvaltningen får en mere bæredygtig løsning, fordi vi genbruger en masse materialer. Samtidig får de også nogle stærke værdier foræret, fordi de har valgt at tage udgangspunkt i bygningens eksisterende geometri. Det betyder fx, at beboerne får en spisesal, hvor der er over 5 meter til loftet. Det havde de helt sikkert ikke fået, hvis vi havde bygget nyt.

Troels Ortega Harry, projektleder på Solterrasserne

Bygherre

Byggeri København

Samarbejdspartnere

Jakon
Rørbæk & Møller

Lokation

Valby, København

Status

Undervejs

Vores primære ydelser:

Renovering, ombygning og tilbygning af plejehjem til med 54 boliger

Opførelse af mindre tilbygning med café og spisesal, -aktivitetsområde samt et mindre antal boliger.

Energi- og indeklimaoptimering.

Bæredygtighedsledelse, DGNB certificering og livscyklusberegninger. 

Projektering af nedrivning, konstruktioner, installationer og klimatilpasning.

Miljørådgivning ifm. jordforurening