Klimasikring af Aalborg Vestby

En forhøjet kajkant og en bakket park med indbygget dige er to af de greb, der skal sikre Aalborg mod at blive oversvømmet i fremtiden. 

Vestbyen i Aalborg har i flere år været plaget af oversvømmelser, og prognoserne spår, at det kun bliver værre. Derfor har Aalborg Kommune sat gang i arbejdet med at klimasikre den ca. 2 km lange kyst- og havnestrækning, der strækker sig fra Limfjordsbroen til Vestre Fjordpark. Og EKJ kan med stolthed fortælle, at vi er med på vinderholdet som rådgivende ingeniører.

Projektet BÅDPARKEN bygger på tanken om, at klimasikringen ikke kun skal beskytte det unikke havneområde mod oversvømmelser, men også bruges som en katalysator til at udvikle nye aktiviteter og skabe endnu mere båd- og parkliv.

”Det er ret unikt, at man laver en helhedsplan for et relativt stort og folkekært område i Aalborg, hvor den helt store overskrift er klimasikring, som præger alt fra vejenes indretning til valget af planter. Det er helt afgørende, at området bliver sikret, fordi der er hyppige problemer med oversvømmelser i dag. Vores vigtigste opgave bliver så at løse de udfordringer samtidig med, at vi bruger muligheden til at gøre området endnu mere attraktivt,” siger Finn Oemig, der er chef for miljøafdelingen i EKJ.

Kajkanten skal gås efter i sømmene

Løsningen er inspireret af HafenCity i Hamborg, og Finn Oemig fremhæver tre greb, der skal være med til at sikre havnen og Vestbyen. Det første er, at kajkanterne skal forhøjes.

”Kajkanterne er generelt meget lave og nedbrudte og flere steder mere end 100 år gamle. Nu bliver vores opgave at gå alle kajkonstruktionerne efter i dybden og vurdere, om vi kan genbruge og bygge videre på de eksisterende kajkanter, eller om vi skal etablere kanterne på ny, så de kan udgøre et værn mod fremtidens vandstigninger,” siger Finn Oemig.

Den grønne park som beskyttelse

Et andet greb, der skal sikre Vestbyen mod oversvømmelser er udviklingen af en park, der hæver terrænet på land.

”Tanken er at udvikle områdets eksisterende parkstrøg til en større og mere sammenhængende park med masser af opholdsmuligheder, aktiviteter og bakket terræn. Når bølgerne går højt, vil parken fungere som et dige, der beskytter Vestbyen mod vandet, og klimasikringen bliver på den måde indbygget i de grønne arealer mellem havnen og beboelsesejendommene,” siger Finn Oemig.

Eksperimentarium for vandtæt byggeri

Det tredje greb fokuserer på, hvordan man bedst sikrer de huse, der holder til på havnen – fx båd- og roklubberne. Mange klubber har allerede gearet sig til omgivelserne ved at have ”kolde” lokaler med opbevaring i stueetagen, imens ophold og ”varme” lokaler findes på 1. salen.

”De huse, der er bygget i Vestbyen, har – helt naturligt – ikke taget højde for oversvømmelse. Men når man bygger på kanten af vandet, ved man, at det kommer med en risiko. I stedet for at bygge mure op, der skærmer husene på havnen, kan der være god ræson i at tænke som klubhusene og udvikle huse, der kan tåle at blive våde. Det er meget udbredt i Holland fx, og Bådparken kan potentielt blive et sted, hvor nye byggerier, der er velegnede til vand, kan se dagens lys,” siger Finn Oemig.

Han tilføjer, at den eksisterende vejstruktur vil blive udviklet for at mindske unødvendig biltrafik. Målet er at skabe en vejstruktur, der er med til at definere nye og attraktive ruter for de bløde trafikanter uden at glemme den nødvendige biltrafik som bådejere, der skal tilgå Vestre Bådehavn eller Skudehavnen.

I den kommende tid vil visionsoplægget blive udviklet til en egentlig projektbeskrivelse. Første etape er planlagt til at starte i slutningen af 2024, og klimasikringen ventes færdigetableret ved udgangen af 2027.

Projekt Bådparken er tegnet af C.F. Møller Arkitekter og udviklet i tæt samarbejde med Raw Mobility, Archilab og de hollandske specialister i havnekonstruktioner, Deltares.

Tak for lån af billeder til C.F. Møller Architects.

”Det er ret unikt, at man laver en helhedsplan for et relativt stort og folkekært område i Aalborg, hvor den helt store overskrift er klimasikring. Det er helt afgørende, at området bliver sikret, fordi der er hyppige problemer med oversvømmelser i dag. Vores vigtigste opgave bliver så at løse de udfordringer samtidig med, at vi bruger muligheden til at gøre området endnu mere attraktivt.”

Finn Oemig, chef for miljøafdelingen i EKJ

Ydelser i projektet

   • Byggeledelse
   • Klimasikring
   • Konstruktioner inkl. spuns
   • Stier og veje
   • VVM