Kategori: Segmenter

Kategori til segmenter

Transformation

EKJ tilbyder rådgivning i forbindelse med renovering af eksisterende bygninger og transformation af dem til nye formål. Transformation har altid været en integreret del af vores rådgivning. Vores forskellige ydelser tilbydes ved store som små, specielle og komplekse projekter, og derfor bliver enhver løsning skræddersyet til opgaven. Dette for at imødekomme den enkelte kundes ønsker [...]

Indeklima

Hos EKJ har vi stor erfaring med at rådgive om de gode løsninger ved indeklima til bl.a. skoler og daginstitutioner. Det er et område, som har stor betydning for børn og unges trivsel.  Vores kollegaer Christian Pedersen og Morten Zimmermann er specialister i indeklima og svarer her på nogle af vores kunders typiske spørgsmål. Hvad [...]
Hyrdehøj Plejecenter

Bæredygtigt byggeri

Nullernes energisatsning i bygninger lovprises, men havde en stor fejl Bygningers faktiske energiforbrug har vist sig at være dobbelt så stort som de forudsigelser, man kom med, da man indførte krav til energirammer i 00’erne, skriver Morten Zimmermann, innovationschef hos EKJ Rådgivende Ingeniører. Mind the gap henviser til den engelske stemme, der advarer mod afgrunden [...]

Brand i træbyggeri

Når vi bygger i træ, bygger vi smukt og bæredygtigt på samme tid. Vi har bedt brandrådgiver Bertel Kjeldsen svare på nogle af de spørgsmål, vi møder, når det kommer til fx træ og brandfare – et område som stadigvæk i 2020 er præget af sejlivede myter. Her sætter vi spot på tre myter om [...]

Kvalitets- og risikostyring

Kvalitet- og risikostyring er en central del af EKJ-projekter, da det er essentielt for et veldrevet bygge- eller anlægsprojekt. Vi betragter det som to uadskillelige styringsdiscipliner, der påvirker hinanden. Derfor tilgår og planlægger vi vores projekter med netop det udgangspunkt fra projektinitiering til aflevering. Hos EKJ er det en integreret del af alle vores projekter. [...]

Afvanding og kloakering

EKJ har mange års erfaring med afvanding og kloakering Vi yder professionel rådgivning fra idéfase til as-built dokumentation inden for planlægning, projektering af og tilsyn med afvandings- og kloaksystemer, byggemodninger, klimatilpasninger og LAR-anlæg. Vi starter et projektforløb med at afklare kundens behov og kvalitetskrav, derved opnår vi en fælles forståelse af opgavens omfang, kvalitet, deadlines og [...]

Ambassader

EKJ har siden midten af 90'erne ydet rådgivning i forbindelse med det Danske Udenrigsministeriets ejendomme i udlandet omfattende ambassader, generalkonsulater og medarbejderboliger. EKJ's ydelser har omfattet bygningssyn, bygherrerådgivning samt rådgivning og koordinering og i forbindelse med projekter. Opgaverne løses i tæt samarbejde med lokale rådgivere, entreprenører og myndigheder. EKJ varetager projekt- og byggeledelsen i forbindelse [...]

Støttevægskonstruktioner

Støttevægskonstruktioner EKJ har mange års erfaring med store anlægsprojekter, hvor vi bl.a. yder rådgivning i forbindelse med projektering af støttevægskonstruktioner. Dette segment er ofte blot en del af et større anlægsprojekt, men vi sætter alligevel en ære i at skabe det bedst mulige fundament for den videre anlægning. Vi har erfaring med mange forskellige typer [...]

Tunneller

Tunneller Vi tilbyder rådgivning i forbindelse med projektering, tilsyn og byggeledelse af tunneller, in-situ støbte såvel som præfabrikerede løsninger. EKJ har stor erfaring med projektering af vej- og sporbærende tunnelkonstruktioner, i mindre såvel som store dimensioner. Der kan være mange forhold man skal tage hensyn til, når man bygger en tunnel, da disse oftest anlægges [...]

Omlægning af veje og forsyningsledninger

Omlægning af veje og forsyningsledninger EKJ har stor erfaring med omlægning af veje og forsyningsledninger Under trafikomlægningerne sørger EKJ for at tilgodese alle trafikanter for at opnå den mest optimale løsning. Bindinger som bygninger, byggepladshegn og busser stiller store krav til trafikplanlægningen, og kan resultere i flere interimsfaser. EKJ yder rådgivning fra idéfase til as-built [...]