juni 20 2024 0Comment

EKJ mener: Vi skal leve i pagt med vandet – ikke bekæmpe det

Vi skal leve i pagt med vandet i stedet for at bekæmpe det

Af Finn Oemig, miljøbiolog og fagchef hos EKJ.

Går vi bare 15 år tilbage, var der ikke mange, der overvejede, at vi skulle tage hånd om regnvandet fra oven. Det røg jo bare ned i kloakken. Men så kom det store skybrud i sommeren 2011 og med oversvømmede kældre, ufremkommelige veje og milliarderstatninger til følge, stod det klart, at vi blev nødt til at udvikle et system til at aflaste de hårdt prøvede kloakker.

Efterhånden har vi fået så godt styr på udfordringen med regnvand, at vi håndterer den med samme lethed, som vi sikrer, at der kommer elektricitet ud af stikkontakterne. Der findes kort sagt masser af gode løsninger. Nu er spørgsmålet mere, hvor fedt det kan blive? I min optik skal vand ikke smides i rør – det skal være synligt i byerne. Og hvordan kan vi så ud fra det perspektiv indrette vores vejsystemer og gamle bydele til at lede vandet på bedste vis?

Med skybrud kommer mere grønt
Hvis vandet skal løbe på overfladen, er en stor del af løsningen masser af nye grønne områder og bassiner, hvor vandet kan sive ned og blive renset. Det baner vej for mere biodiversitet.

En blomstrende plæne kan optage mere vand end en klippet græsplæne, og et regnvandsbassin kan optage mere vand end en asfalteret vej. Det betyder, at behovet for klimatilpasning skaber nye miljøer for insekter og andre dyr inde midt i byerne. Det er da ekstremt positivt…

Nytter ikke at bekæmpe naturen
Én ting er vandet fra oven. Noget andet er det stigende havvand, som også presser sig på, og som med forsigtige fremskrivninger vil være steget med 70 cm. i år 2100.

Det har en kæmpe betydning for de mange danske byer langs kysten, og vores svar bliver ofte, at vi skal bygge en barriere mellem land og vand for at beskytte vores huse. Men i stedet for at bekæmpe havet er et af svarene, at vi skal lære at leve med det. F.eks. ved at bygge huse, der kan tåle at blive våde som i Holland, eller ved at gøre kyststrækningen bredere, så sandet kan være med til at bryde og beskytte ved stormflod. Det er en mere naturlig måde at udføre kystbeskyttelse på, og vi skal grundlæggende blive bedre til at leve i pagt med naturen.

Det samme gælder, når vi udvikler klimaløsninger i byen. Her er der meget at vinde ved at tænke i multifunktionelle arealer hvor et område, der til hverdag fungerer som fx en fodboldbane eller et opholdsareal, forvandler sig til en skybrudsløsning, der leder og forsinker vandet, de 3-5 om året, hvor byen er ramt af voldsomme skybrud, og der alligevel ikke er nogen, der gider spille fodbold.

Lad os få de kreative løsninger på bordet.