Brænd i træbyggeri

Når vi bygger i træ, bygger vi smukt og bæredygtigt på samme tid. Vi har bedt brandrådgiver Bertel Kjeldsen svare på nogle af de spørgsmål, vi møder, når det kommer til fx træ og brandfare – et område som stadigvæk i 2020 er præget af sejlivede myter. Her sætter vi spot på tre myter om træbyggeri.

Der har været meget diskussion – også i medierne – om det er forsvarligt at bygge etagebyggeri i træ?

”Der er mange myter på området, men faktum er, at du kan sagtens bygge højhuse i træ, hvis blot ingeniøren har regnet rigtigt i statikken og materialerne er velvalgte. Tag Norge, Sverige og Finland som eksempler. Det er et spørgsmål om at være opdateret på fagligheden på området, for der hersker desværre mange myter om træbyggeri, som ikke holder vand. Og der kommer ny viden hele tiden, som også er vigtig at være med ajour med. Især nu hvor vi gerne vil gøre byggeriet mere bæredygtigt ved at anvende træ. Hvilket jo er godt at bygge med, da det binder CO2. Derudover skaber det en rigtigt god og sund atmosfære for mennesker at leve i.”

Er det farligt at bruge træ i bærende konstruktioner?

”Der er ikke fagligt belæg for at sige, at det er mere farligt at bruge træ i konstruktionerne end stål og beton. Træ har været brugt siden 1800-tallet som bærende konstruktioner. Alting vil svigte på et tidspunkt under en brand – det gør stål og beton også. Så kan man tale om, hvornår det svigter og hvordan. Jeg har tidligere i min karriere arbejdet som brandmand og kan derfor også fortælle, at træmaterialet- set fra brandmandens perspektiv – er et materiale, der er lettere end både stål og beton at aflæse, hvis det brænder. Materialet kan overvåges løbende, inden det bryder sammen, hvor stål og beton har tendens til at bryde sammen helt uden varsel under brand. Et aspekt, som vi desværre for sjældent taler om og vægter i vores materialevalg.”

Breder en brand i et træbyggeri sig hurtigere end en brand i fx et betonbyggeri?

”Det er klart, at overflader i eksponeret træ bidrager mere til en brand end overflader i ubrændbare materialer. Men her taler vi om overflader og ikke bærende konstruktioner. Holdes tingene adskilt, kan problemerne også løses adskilt.”

2020-Træbyggeri
Bertel har som brandrådgiver mange års erfaring med at brandsikre bygninger og har bl.a. lavet brandstrategien for hotellet Moxy – et hotel med en bærende konstruktion i træ i fem etager i Københavns Sydhavn.