Støttevægskonstruktioner

Støttevægskonstruktioner

EKJ har mange års erfaring med store anlægsprojekter, hvor vi bl.a. yder rådgivning i forbindelse med projektering af støttevægskonstruktioner. Dette segment er ofte blot en del af et større anlægsprojekt, men vi sætter alligevel en ære i at skabe det bedst mulige fundament for den videre anlægning.

Vi har erfaring med mange forskellige typer som bl.a. præfabrikerede og in-situ støbte, københavner- og spunsvægge samt sekantpæle. Vi arbejder ligeledes med beton, både betonkonstruktioner og -vægge.

Er du interesseret i at se, hvordan vi har løst tidligere projekter i dette segment, så foreslår vi, at du ser under vores projekter. Her kan du specifikt søge efter dette segment og både se og læse om de pågældende projekter. Her vil du både kunne læse om, hvad projektet gik ud på, men samtidig hvilken rolle vi havde, og hvordan vi løste den stillede opgave.

EKJ tilbyder ydelser indenfor:

  • Bro- og vejkonstruktioner
  • In-situ og præfabrikerede tunnelkonstruktioner
  • Havne- og vandbygning
  • Byggegrube- og trugkonstruktioner
Cityringen

Projekter

KONTAKT