Omlægning af veje og forsyningsledninger

Omlægning af veje og forsyningsledninger

EKJ har stor erfaring med omlægning af veje og forsyningsledninger

Under trafikomlægningerne sørger EKJ for at tilgodese alle trafikanter for at opnå den mest optimale løsning. Bindinger som bygninger, byggepladshegn og busser stiller store krav til trafikplanlægningen, og kan resultere i flere interimsfaser.

EKJ yder rådgivning fra idéfase til as-built dokumentation inden for planlægning, projektering af og tilsyn med by- og landeveje, stier og pladser samt motor- og motortrafikveje. Vi søger altid tidligt i projektforløbet at opnå fælles forståelse med vores kunde af opgavens kvalitet, omfang, frister og økonomi. Herefter ser vi det som vores vigtigste opgave at nå projektets mål inden for de aftalte rammer.

Med basis i kendte og gennemprøvede metoder og løsinnger, søger vi at udfordre vanetænkning og i stedet tænke innovativt for at opnå optimale og bygbare løsninger

Vi tilbyder følgende ydelser indenfor omlægning:

  • Permanent vejomlægning
  • Midlertidige vejomlægninger
  • Trafikafvikling
  • Belægningsdimensionering
  • Afvanding
  • Omlægning af forsyningsledninger
  • Udarbejdelse af ledningsprotokoller og koordinering med forsyningsselskaber
Veje og vejanlæg

Projekter