maj 07 2024 0Comment
to nye gruppeledere

To nye gruppeledere i Byggeri skal gribe den stigende efterspørgsel

To nye gruppeledere i Byggeri skal gribe den stigende efterspørgsel

Konstruktionsingeniør Rasmus Joakim Helweg-Pedersen (th), 37 år, og konstruktionsingeniør Mads Østergaard Holm (tv), 36 år, er begge udnævnt til gruppeledere i Byggeri hos EKJ.

De to udnævnelser følger i kølvandet på en stigende efterspørgsel efter rådgivning inden for renovering og transformation af eksisterende bygninger. Især i Middelalderbyen i København, hvor der er udfordringer med begrænsede pladsforhold, komplekst myndighedsarbejde og mange interessenter.

Fremover skal de to nye ledere sikre nærværende ledelse og teams med en bred vifte af byggefaglige kompetencer, der skal rådgive bygherrer i at minimere bygningernes samlede klima- og miljømæssige fodspor og drage fordel af EKJ’s mangeårige erfaringer med at tage udgangspunkt i bygningers potentiale frem for at rive dem ned.

Rasmus Joakim Helweg-Pedersen kom til EKJ i 2022 og har mange års erfaring med at renovere og modernisere eksisterende bygningsmasse samt at projektere trækonstruktioner i ny- og tilbygninger. Lige nu fylder projektet med at opføre en ny kirkesal i Ansgarkirken i den spirende bydel Nærheden i Hedehusene, hvor Rasmus bruger tiden som tværfaglig projektleder og fagleder for konstruktioner.

Hans faglige hjerte banker især for restaurering og transformation, som i projektet med at modernisere og udvide Willumsens Museum fra 1957 i Frederikssund.

Rasmus er dreven inden for fagprojektledelse – fra den tidlige idéfase til aflevering af det færdige byggeri. Dette inkluderer at fastlægge konstruktionsprincipper, projektering, og opfølgning som på det aktuelle projekt med Solterrasserne i Valby – et plejehjem fra 60’erne, der skal genopstå som et moderne botilbud for sindslidende.

Rasmus er desuden certificeret statiker inden for konstruktionsklasse KK2 med omfattende kendskab til gældende bygningsreglementer.

I sin nye rolle som gruppeleder hos EKJ trækker Rasmus på sin erfaring med den inddragende projektproces, hvor han lægger vægt på god kommunikation med alle samarbejdspartnere.

Mads Østergaard Holm har som fagingeniør og -projektleder i EKJ siden 2019 arbejdet med at projektere bærende konstruktioner i beton, stål, træ og murværk inden for såvel nybyggeri som renovering af eksisterende konstruktioner, med fokus på eksisterende bygninger.

Mads’ projekterfaring omfatter en bred vifte af bygningstyper, herunder sundheds-, undervisnings-, og administrationsbyggeri samt hoteller som 25hours Hotel – hvor Københavns Universitet tidligere havde fakulteter for teologi og jura -, der blevet forvandlet til et af Københavns mest farverige og spektakulært indrettede hoteller.

Mads har også stor erfaring med boligbyggerier, som omfatter flere nybyggerier af almene boliger og andre boligformer, herunder kommunale botilbud under strategisk samarbejde med Københavns Kommune samt private ejendomsejere som ATP Ejendomme, som EKJ hjælper med at etablere en ny bolig- og erhvervsejendom på et af Københavns travleste hjørner ved Vibenshus Runddel.

I sin nye rolle som gruppeleder trækker Mads på sin erfaring som mentor, hvor han i flere år har set det som en vigtig opgave at tage hånd om nye medarbejdere.

EKJ beskæftiger mere end 250 medarbejdere, hvoraf 200 rådgiver inden for nybyg, renoveringer og ombygninger.