maj 01 2024 0Comment
Adm. direktør Henrik Juul Sørensen

EKJ præsterer fremgang på både top- og bundlinje

EKJ præsterer fremgang på både top- og bundlinje

2023 blev et godt år for ”De Cyklende Rådgivere” hos EKJ, der bl.a. er ingeniørrådgiver på Statens Naturhistoriske Museum, på Arp-Hansens hotelbyggerier og en erfaren rådgiver udi store renoveringer og bygningstransformationer.

Således fortsætter EKJ den positive udvikling fra 2022, hvor omsætningen er steget med 4 %, og årets resultat af den primære drift lander på 8,9 mio. kr. Heraf bidrager datterselskaberne TriConsult i Aarhus og BroConsult i Roskilde med 2,9 mio. kr. af årets resultat.

”Jeg er glad for, at vi leverer et positivt resultat, der også ligger et pænt stykke over vores forventninger. Vi har været godt beskæftiget på tværs af hele koncernen og særligt projekter inden for renoveringer og bygningstransformationer har fyldt op i ordrebogen. Her kommer det os uden tvivl til gavn, at EKJ har arbejdet med at bevare og videreudvikle eksisterende bygninger lang tid før, det blev moderne,” siger adm. direktør i EKJ, Henrik Juul Sørensen.

Som eksempler nævner direktøren den igangværende modernisering af Danmarks Nationalbank, transformationen af Rød Lagerbygning i Carlsberg Byen fra øllager til konsulenthus, renoveringen af Classic Car House i Lyngby og en ny spændende bygherrerådgiveropgave som bygherrerådgiver at renovere den fredede Hvide Kødby, der engang udgjorde Københavns slagtehaller.

Uegnede ombygninger i et nyt perspektiv

Kigger direktøren frem mod næste regnskabsår, forventer han et positivt resultat i omegnen af 5-6 mio. kr.

”En øget brug af AI vil optimere arbejdsgangene i EKJ og styrke vores videndeling på tværs af koncernen. Det kan også lette vores arbejde med prækvalificeringer og automatisere, hvordan vi kan kvalitetssikre processen med at udvikle projekter fra plan til virkelighed. Jeg forventer også, at der kommer flere renoveringsopgaver. Vi oplever en tendens, hvor bygherrerne ser på tidligere uegnede ombygninger med et nyt perspektiv, da der ikke længere er ledige byggegrunde i bl.a. København,” siger Henrik Juul Sørensen.

I ligaen om de store projekter

Derudover regner direktøren også med, at projekter inden for klimaområdet fortsat fylder godt op i ordrebøgerne.

”I 2023 vandt vi bl.a. opgaven med at klimasikre Odense Inderhavn, og i 2024 er vi blandt de rådgivere, der har vundet en stor rammeaftale om klimatilpasning for Københavns Kommune. Såvel klimatilpasning som ønsket om mere biodiversitet er perspektiver, som efterhånden er en fast del af de fleste byggeprojekter. Her kan vi heldigvis trække på en miljøafdeling med mange fagligheder, der kun har vokset sig større, siden første mand kom til i 1989,” siger og fortsætter:

”EKJ differentierer sig som en mellemstor ingeniørvirksomhed, der rådgiver offentlige og private bygherrer om byggeri, miljø, vej og klima. Vores størrelse gør, at vi kan bevare den personlige kontakt og nærhed som et mindre firma, samtidig med at vi har kapacitet og faglighed til at være i ligaen om de store projekter. Det mærker vi, at både vores medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere godt kan lide.”

EKJ RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (koncern)

Regnskabsår 2023 2022
mio. DKK mio. DKK
Nettoomsætning 247,8 237,2
Bruttoresultat 182,9 172,9

Resultat af ordinær primær drift

8,9   2,6
Resultat før skat 11,1  -3,0
Årets resultat 8,7  -2,3
Egenkapital 85,4 75,5
Antal ansatte 253 253

For mere information

Henrik Juul Sørensen
hjs@ekj.dk
4115 1995

Hent hele årsrapporten 2023

.