Karen Blixens Plads

Karen Blixens Plads

Med over 20.000 kvm. er Karen Blixens Plads én af de største offentlige pladser i København. Pladsen ligger mellem Københavns Universitet og Det Kongelige Biblioteks bygninger på Søndre Campus på Amager. Idéen var at skabe et nyt åbent og indbydende byrum, der både tilgodeser og fremmer grøn transport, klimasikring og biodiversitet og samtidig er arkitektonisk nytænkende og multifunktionel.  Arkitektfirmaet COBE, har skabt designet i tæt samarbejde med EKJ som totalrådgiver og med Bygningsstyrelsen som bygherre. Vi synes, vi er kommet flot i mål med visionerne for området.

Ikoniske kupler med funktionalitet

EKJ’s konstruktionsingeniører har i samarbejde med CN3 beregnet og 3D-projekteret de ikoniske betonkonstruktioner til pladsens kupler. De fungerer som et æstetisk bud på cykelparkering for over 2.000 cykler. En konstruktionsopgave, der bygger på en skalkonstruktion som bærende konstruktion og med luft og rummelighed under kuplerne. Men hvor en skalkonstruktion normalt ikke har huller, har disse kupler store åbninger. Hvilket har været en ingeniørmæssig udfordring, der har krævet yderligere statiske analyser.

Naturen som klimasikring

Mod nord, ved universitetets tre hovedindgange, opstår en åben og multifunktionel plads. I den sydlige del skabes i forbindelse med Emil Holms Kanal og overgangen mod Amager Fælled et bakket og bølgende græs – og englandskab, som ud over at integrere naturen i området også bliver en del af klimasikringen, da overskydende vand let kan ledes væk.

Ved at forsinke regnvandet i forsænkninger udnyttes vandets rekreative værdi og der skabes en række mindre vådbiotoper, der bidrager til områdets biodiversitet, muliggør fordampning af regnvandet og samtidigt aflaster kanalen ved større regnskyl. Der er lagt vægt på at vælge enkle, robuste og langtidsholdbare materialer, ligesom belysning og inventar er tænkt i få og enkle elementer for at sikre et bæredygtigt byrum. Alle elementer er desuden valgt ud fra et lavt vedligeholdelsesniveau.

Konstruktionsingeniør Mathilde G. Petersen har været tilsynsførende på betonkonstruktionerne og har desuden også været involveret i KUA1 og KUA3.
“Det har været et spændende og ambitiøst projekt at arbejde på, fortæller Mathilde. Eftersom Karen Blixens Plads er en del af området, hvor KU3 også er placeret, har det været interessant at følge projektet og se, hvordan hele området har udviklet sig og spiller sammen,” siger hun.

Foto: Camilla Hylleberg

Karen Blixens Plads fik 5 ud af 6 hjerter af arkitekturanmelder Anne Pind i Politiken.

”Det førhen flade og forblæste terræn er blevet skubbet op og ned af en digitalt tegnet istid, så der nu ligger tre bløde bakker mellem bygningerne.”

Arkitekturanmeldder Anne Pind i Politiken

Vores ydelser

  • Projekteringsledelse
  • Projektering af anlægsarbejder, forsynings- og afløbsledninger, belægning og afvanding/LAR og konstruktioner

Verdensmål